settings icon
share icon
Otázka

Akým súdnym procesom čelil Ježiš pred svojim ukrižovaním?

Odpoveď


V tú noc, keď bol Ježiš zatknutý, bol postavený pred Annáša, Kaifáša a zhromaždenie náboženských vodcov zvané Sanhedrin (Ján 18:19–24; Matúš 26:57). Potom bol predvedený pred Piláta, rímskeho miestodržiteľa (Ján 18:29), poslaný k Herodesovi (Lukáš 23:7) a vrátený k Pilátovi (Lukáš 23: 11–12), ktorý Ho nakoniec odsúdil na smrť.

Ježišov proces mal šesť častí: tri etapy na náboženskom súde a tri etapy pred rímskym súdom. Ježiša súdili pred Annášom, bývalým veľkňazom; Kajfášom, súčasným veľkňazom a pred Sanhedrinom. V týchto „cirkevných“ procesoch bol obvinený z rúhania, lebo tvrdil, že je Božím Synom, Mesiášom.

Procesy pred židovskými autoritami, náboženské procesy, ukázali, do akej miery ho židovskí vodcovia nenávideli, pretože bezstarostne ignorovali mnohé zo svojich vlastných zákonov. Z hľadiska židovského práva bolo do týchto procesov zapojených niekoľko nezákonností: (1) Počas sviatkov sa nemal konať žiadny súd. (2) Každý člen súdu mal hlasovať jednotlivo za usvedčenie, alebo oslobodenie, ale Ježiša usvedčili aklamáciou. (3) Ak bol uložený trest smrti, pred vykonaním trestu musela uplynúť noc; ale prešlo len niekoľko hodín, kým bol Ježiš pribitý na kríž. (4) Židia nemali právomoc niekoho popravovať. (5) V noci sa nemal konať súdny proces, ale tento súd sa konal pred svitaním. (6) Obvinený mal dostať právneho zástupcu, ale Ježiš ho nemal. (7) Obvinenému nemali byť kladené sebaobviňujúce otázky, ale Ježišovi bola položená otázka, či je Kristus.

Súdne procesy pred rímskymi autoritami sa začali Pilátom (Ján 18:29). Obvinenia vznesené proti Nemu sa veľmi líšili od obvinení v Jeho náboženských súdnych procesoch. Bol obvinený z podnecovania ľudí k výtržnostiam, z nabádania, aby neplatili dane a z tvrdení, že je kráľom. Pilát nenašiel dôvod zabiť Ježiša, a tak Ho poslal k Herodesovi (Lukáš 23:7). Herodes sa Ježišovi vysmieval, ale chcel sa vyhnúť politickej zodpovednosti a poslal Ježiša späť k Pilátovi (Lukáš 23:11–12). Toto bol posledný pokus, keď sa Pilát pokúsil upokojiť nevraživosť Židov tým, že Ježiša dal zbiť. Rímske bičovanie bolo drastické, boli pri ňom vytrhávané kúsky mäsa z chrbta bičovaného človeka. V poslednom úsilí o prepustenie Ježiša Pilát ponúkol väzňa Barabáša, aby bol ukrižovaný a Ježiš prepustený, ale bezvýsledne. Zástupy ľudí žiadali prepustenie Barabáša a ukrižovanie Ježiša. Pilát vyhovel ich požiadavke a odovzdal Ježiša do ich vôle (Lukáš 23:25). Ježišove súdne procesy predstavujú úplný výsmech spravodlivosti. Ježiša, najnevinnejšieho muža v histórii sveta, uznali vinným zo zločinov a odsúdili na smrť ukrižovaním.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Akým súdnym procesom čelil Ježiš pred svojim ukrižovaním?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries