settings icon
share icon
Otázka

Aký je zmysel a význam tŕňovej koruny?

Odpoveď


Po Ježišovom potupovaniu a následnom bičovaní a predtým, ako bol ukrižovaný, rímski vojaci „z tŕnia uplietli korunu a nasadili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: ,Buď pozdravený, kráľ Židov!‘“ (Matúš 27:29; pozri aj Ján 19:2-5). Hoci tŕňová koruna by bola mimoriadne bolestivá, pri tŕňovej korune išlo skôr o výsmech ako o bolesť. Tu bol „židovský kráľ“ bitý, opľutý a urážaný pravdepodobne nízko postavenými rímskymi vojakmi. Tŕňová koruna bola zavŕšením ich výsmechu, keď vzali symbol kráľovskej hodnosti a majestátu, korunu, a zmenili ho na niečo bolestivé a ponižujúce.

Pre kresťanov je tŕňová koruna pripomienkou dvoch vecí: (1) Ježiš bol a je skutočne kráľom. Jedného dňa sa celý vesmír pokloní Ježišovi ako „Kráľovi kráľov a Pán pánov“ (Zjavenie 19:16). To, čo rímski vojaci mysleli ako výsmech, bolo v skutočnosti obrazom dvoch Kristových úloh, jednak trpiaceho služobníka (Izaiáš 53) a jednak víťazného Mesiáša-kráľa (Zjavenie 19). (2) Ježiš bol ochotný znášať bolesť, urážky a potupu, a to všetko kvôli nám. Tŕňová koruna a s ňou spojené utrpenie sú už dávno preč a Ježiš teraz dostal korunu, ktorej je hoden. „Ale toho čosi málo menším od anjelov učineného vidíme Ježiša, pre utrpenie smrti korunovaného slávou a cťou, aby milosťou Božou za každého okúsil smrť.“ (Hebrejom 2:9, zvýraznenie pridané).

V tŕňovej korune je obsiahnutá ďalšia symbolika. Keď Adam a Eva zhrešili a priniesli na svet zlo a prekliatie, súčasťou prekliatia ľudstva bolo: „... nech je pre teba prekliata pôda. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Tŕnie a bodľačie ti bude rodiť...“ (1. Mojžišova 3:17-18, zvýraznenie doplnené). Rímski vojaci nevedomky vzali predmet kliatby a vymodelovali z neho korunu pre toho, kto nás mal z tejto kliatby vyslobodiť. „Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve“ (Galaťanom 3:13). Kristus nás svojou dokonalou vykupiteľskou obetou vyslobodil z prekliatia hriechu, ktorého symbolom je tŕň. Hoci mala byť tŕňová koruna výsmechom, v skutočnosti bola vynikajúcim symbolom toho, kto je Ježiš a čo prišiel vykonať.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je zmysel a význam tŕňovej koruny?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries