settings icon
share icon
Otázka

Akých bolo posledných výrokov Ježiša Krista na kríži a čo znamenajú?

Odpoveď


Toto je sedem Ježišových výrokov, ktoré povedal na kríži (nie sú zoradené):

(1) Matúš 27:46 hovorí, že Ježiš okolo deviatej hodiny zvolal: “Eloi, Eloi, lama sabachthani?”, čo znamená „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“. Tu Ježiš vyjadril svoje pocity opustenia, keď Boh na Neho uvalil hriechy celého sveta a kvôli tomu sa „odvrátil“ od Ježiša. Keď Ježiš pocítil váhu hriechov, tento jediný krát za celú večnosť pocítil oddelenie od Boha. Toto bolo naplnením proroctva v Žalme 22:1.

(2)„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lukáš 23:34, Ekumenický preklad). Tí, ktorí ukrižovali Ježiša si vôbec neuvedomovali závažnosť toho, čo robia, pretože Ho nespoznali ako Mesiáša. Ich ignorovanie tejto božskej pravdy neznamenalo, že si zaslúžia odpustenie a Kristova modlitba počas ich posmievania je vyjadrením nekonečného zľutovania a Božej milosti.

(3) „Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lukáš 23:43, Ekumenický preklad). Týmto výrokom Ježiš uisťuje jedného zo zločincov na kríži, že keď zomrie, bude s Ježišom v nebi. Toto bolo zaručené, pretože v hodine smrti zločinec vyjadril vieru v Ježiša a spoznal, kým je Ježiš (Lukáš 23:43).

(4)„Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ (Lukáš 23:43, Ekumenický preklad). Tu Ježiš dobrovoľne odovzdáva svoju dušu do Otcových rúk, dáva najavo, že zomiera, a že Boh prijal Jeho obeť. Ježiš„sám seba priniesol Bohu ako nepoškvrnenú obetu“ (Hebrejom 9:14).

(5)„Žena, hľa, tvoj syn!“ a „Hľa, tvoja matka!“. Keď Ježiš videl svoju matku stáť pod krížom s apoštolom Jánom, ktorého miloval, odovzdal starostlivosť o matku do Jánových rúk. “A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.“ (Ján 19:26-27). V tomto verši Ježiš ako súcitný syn, sa uisťuje, že o Jeho pozemskú matku bude postarané po Jeho smrti.

(6)„Som smädný!“ (Ján 19:28, Ekumenický preklad). Ježiš tu napĺňa mesiášske proroctvo zo Žalmu 69:22 - „Do jedla mi pridávali jed, smäd mi uhášali octom.“ Tým, že povedal, že je smädný, podnietil rímskeho vojaka, aby mu dal ocot, ktorý bol tradičný pri ukrižovaní, tak naplnil proroctvo.

(7)„Je dokonané!“ (Ján 19:30, Ekumenický preklad). Ježišove posledné slová znamenajú, že Jeho utrpenie je ukončené a celá úloha, ktorú Mu Otec dal - kázať evanjelium, robiť zázraky a vydobyť večné spasenie pre Jeho ľud - bola splnená. Dlh za hriech bol zaplatený.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Akých bolo posledných výrokov Ježiša Krista na kríži a čo znamenajú?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries