settings icon
share icon
Otázka

Prečo bol Ježiš pokrstený? Prečo bol Ježišov krst dôležitý?

Odpoveď


Na prvý pohľad sa zdá, že Ježišov krst nemá žiadny zmysel. Jánov krst bol krstom pokánia (Matúš 3:11), ale Ježiš bol bez hriechu a pokánie nepotreboval. Dokonca aj Ján bol zaskočený Ježišovým príchodom k nemu. Ján si uvedomoval svoj vlastný hriech a bol si vedomý, že on, hriešny človek, ktorý sám potrebuje pokánie, nie je vhodný na to, aby krstil nepoškvrneného Božieho Baránka: „Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja“ (Matúš 3:14). Ježiš odpovedal, že to treba urobiť, lebo „Patrí sa nám naplniť všetko, čo je spravodlivé“ (Matúš 3:15).

Existuje niekoľko dôvodov, prečo bolo vhodné, aby Ján pokrstil Ježiša na začiatku Ježišovho verejného pôsobenia. Ježiš sa chystal začať svoje veľké dielo a bolo vhodné, aby ho verejne spoznal jeho predchodca. Ján bol „hlasom volajúcim na púšti“, o ktorom prorokoval Izaiáš a ktorý vyzýval ľudí k pokániu v príprave na Mesiáša (Izaiáš 40:3). Tým, že ho Ján pokrstil, všetkým oznámil, že tu je ten, na ktorého čakali, Boží Syn, ten, o ktorom predpovedal, že bude krstiť „Duchom Svätým a ohňom“ (Matúš 3:11).

Ježišov krst Jánom nadobúda ďalší rozmer, keď si uvedomíme, že Ján bol z kmeňa Léviho a priamy Áronov potomok. Lukáš uvádza, že obaja Jánovi rodičia boli z Áronovho kňazského rodu (Lukáš 1:5). Jednou z povinností kňazov v Starom zákone bolo prinášať obety pred Pána. Krst Ježiša Jánom Krstiteľom by sme mohli považovať za kňazské predstavenie najvyššej obety. Jánove slová deň po krste majú rozhodne kňazský nádych: „Hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta“ (Ján 1:29).

Ježišov krst tiež ukázal, že sa stotožňuje s hriešnikmi. Jeho krst symbolizoval krst hriešnikov do Kristovej spravodlivosti, ktorí s ním zomierajú a vstávajú oslobodení od hriechu a schopní kráčať v novosti života. Jeho dokonalá spravodlivosť by splnila všetky požiadavky Zákona pre hriešnikov, ktorí by v to sami nikdy nemohli dúfať. Keď Ján váhal, či má pokrstiť bezhriešneho Božieho Syna, Ježiš mu odpovedal, že je vhodné „naplniť všetku spravodlivosť“ (Matúš 3:15). Narážal tým na spravodlivosť, ktorú poskytuje všetkým, ktorí k nemu prichádzajú, aby vymenili svoj hriech za jeho spravodlivosť (2. Korinťanom 5:21).

Okrem toho Ježišov príchod k Jánovi ukázal, že schvaľuje Jánov krst, svedčí o ňom, že je z neba a schválený Bohom. To bude dôležité v budúcnosti, keď ostatní začnú pochybovať o Jánovej autorite, najmä po jeho zatknutí Herodesom (Matúš 14:3-11).

Možno najdôležitejšie bolo, že pri príležitosti verejného krstu sa pre všetky budúce generácie zaznamenalo dokonalé stelesnenie trojjediného Boha, ktorý sa zjavil v sláve z neba. Svedectvo priamo z neba o Otcovej záľube v Synovi a zostúpení Ducha Svätého na Ježiša (Matúš 3:16-17) je nádherným obrazom trojičnej Božej povahy. Zobrazuje tiež pôsobenie Otca, Syna a Ducha pri spasení tých, ktorých Ježiš prišiel zachrániť. Otec miluje vyvolených od počiatku sveta (Efezanom 1:4); posiela svojho Syna, aby hľadal a zachránil stratených (Lukáš 19:10); a Duch usvedčuje z hriechu (Ján 16:8) a prostredníctvom Syna priťahuje veriacich k Otcovi. Celá slávna pravda o Božom milosrdenstve skrze Ježiša Krista sa prejavuje pri jeho krste.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo bol Ježiš pokrstený? Prečo bol Ježišov krst dôležitý?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries