settings icon
share icon
Otázka

Bol Ježiš pacifista?

Odpoveď


Pacifista je človek, ktorý je proti násiliu, najmä proti vojne, a to za akýmkoľvek účelom. Pacifista často odmieta nosiť zbrane z dôvodov svedomia alebo náboženského presvedčenia.

Ježiš je „knieža pokoja“ (Izaiáš 9:6) v tom zmysle, že jedného dňa prinesie na zem skutočný a trvalý pokoj. A jeho posolstvo na tomto svete bolo pozoruhodne nenásilné (Matúš 5:38-44). Biblia však jasne hovorí, že niekedy je vojna nevyhnutná (pozri Žalm 144:1). A vzhľadom na niektoré biblické proroctvá o Ježišovi je ťažké nazvať ho pacifistom. V Zjavení 19:15 sa o Ježišovi píše: „Z úst mu vychádza ostrý meč, aby ním bil národy. Bude nad nimi vládnuť železnou berlou a sám bude šliapať lis s vínom rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha.“ Zriadenie Ježišovho tisícročného kráľovstva si vyžiada násilie v podobe vojny vedenej proti silám Antikrista. Ježišovo rúcho bude „zmáčané v krvi“ (Zjavenie 19:13).

V Ježišovom styku s rímskym stotníkom Ježiš prijal pochvalu vojaka, uzdravil jeho sluhu a pochválil ho za jeho vieru (Matúš 8:5-13). Ježiš však stotníkovi nepovedal, aby odišiel z armády - z jednoduchého dôvodu, že Ježiš nekázal pacifizmus. Aj Ján Krstiteľ sa stretol s vojakmi a tí sa ho spýtali: „A čo máme robiť my?“ (Lukáš 3:14). To by bola pre Jána ideálna príležitosť povedať im, aby zložili zbrane. On to však neurobil. Ján vojakom radšej povedal: „Nikoho netrýznite ani nevydierajte, uspokojte sa so svojím žoldom!“ (Lukáš 3:12) Vojaci sa teda rozhodli, že sa budú musieť uspokojiť so svojou mzdou.

Ježišovi učeníci vlastnili zbrane, čo je v rozpore s predstavou, že Ježiš bol pacifista. V noc, keď bol Ježiš zradený, dokonca povedal svojim nasledovníkom, aby si priniesli meče. Mali dva, o ktorých Ježiš tvrdil, že stačia (Lukáš 22:37-39). Keď Ježiša zatýkali, Peter vytiahol meč a zranil jedného z prítomných mužov (Ján 18:10). Ježiš muža uzdravil (Lukáš 22:51) a prikázal Petrovi, aby odložil zbraň (Ján 18:11). Za zmienku stojí skutočnosť, že Ježiš neodsúdil Petrovo vlastníctvo meča, ale len jeho konkrétne zneužitie.

Kniha Kazateľ predstavuje životnú rovnováhu kontrastných činností: „Všetko má určenú chvíľu a každá záležitosť pod nebom má vhodný čas:... čas zabíjať a čas liečiť, čas rúcať a čas stavať,... čas milovať a čas nenávidieť, čas vojny a čas mieru“ (Kazateľ 3:1, 3 a 8). Toto nie sú slová pacifistu.

Ježiš neznel ako pacifista, keď povedal: „Nenazdávajte sa, že som prišiel priniesť pokoj na zem. Neprišiel som priniesť pokoj, ale meč. Lebo som prišiel postaviť syna proti otcovi, a dcéru proti matke a nevestu proti svokre a vlastní domáci budú človeku nepriateľmi“ (Matúš 10:34-36). Hoci Ježiš neustanovuje vojnu, rozhodne zahŕňa konflikt, ktorý prichádza s vpádom pravdy.

Nikdy nám neprikazuje, aby sme boli pacifistami v bežnom zmysle slova. Skôr máme nenávidieť to, čo je zlé, a držať sa toho, čo je dobré (Rimanom 12:9). Pritom sa musíme postaviť proti zlu v tomto svete (čo si vyžaduje konflikt) a usilovať sa o spravodlivosť (2. Timotejovi 2:22). Ježiš bol vzorom tohto úsilia a nikdy sa nevyhýbal konfliktom, keď boli súčasťou Otcovho zvrchovaného plánu. Ježiš otvorene vystúpil proti náboženským a politickým vládcom svojej doby, pretože nehľadali Božiu spravodlivosť (Lukáš 13:31-32; 19:45-47).

Keď ide o porážku zla, Boh nie je pacifista. Starý zákon je plný príkladov toho, ako Boh použil svoj ľud vo vojne, aby vyniesol súd nad národmi, ktorých hriech dosiahol plnú mieru. Niekoľko príkladov nájdeme v 1. Mojžišovej 15:16; 4. Mojžišova 21:3; 31:1-7; 32:20-21; 5. Mojžišova 7:1-2; Jozua 6:20-21; 8:1-8; 10:29-32; 11:7-20. Pred bitkou pri Jerichu sa Jozua stretol s „veliteľom Hospodinovho voja“ (Jozua 5:14). Táto postava, ktorá bola pravdepodobne predobrazom vteleného Krista, sa vyznačovala tým, že držala „v ruke vytasený meč“ (verš 13). Pán bol pripravený bojovať.

Môžeme si byť istí, že Boh vždy spravodlivo súdi a vedie vojnu (Zjavenie 19:11). „Veď poznáme toho, kto povedal: Mne patrí pomsta, ja sa odplatím. A ďalej: Pán bude súdiť svoj ľud. Hrozné je padnúť do rúk živého Boha.“ (Hebrejom 10:30-31). Z týchto a ďalších biblických pasáží sa dozvedáme, že na vojne sa máme zúčastňovať len vtedy, keď je to oprávnené. Boj proti agresii, nespravodlivosti alebo genocíde by vojnu ospravedlňoval a my veríme, že Ježišovi nasledovníci môžu slobodne vstúpiť do ozbrojených síl a zúčastniť sa na vojne.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bol Ježiš pacifista?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries