Prečo je narodenie z panny také dôležité?Otázka: Prečo je narodenie z panny také dôležité?

Odpoveď:
Náuka o narodení z panny je veľmi dôležitá (Izaiáš 7:14; Matúš 1:23; Lukáš 1:27,34). Najprv sa pozrime ako Písmo opisje požehnanú udalosť. Na Máriinu otázku, „ako?“, Gabriel odpovedá, „Svätý Duch prijde na teba, a moc Najvyššieho ti zatieni“ (Lukáš 1:35). Anjel povzbudzuje Jozefa, aby sa oženil s Máriou týmito slovami: „lebo to, čo je v nej splodené, je zo Svätého Ducha“ (Matúš 1:20). Matúš píše, že panna „počala od Svätého Ducha“ (Matúš 1:18). V Galaťanom 4:4 tiež píše počatý z panny: „poslal Boh svojho Syna, pošlého zo ženy.“

Z tohto oddielu je veľmi jasné, že Ježišovo narodenie bolo výsledok práce Ducha Svätého v Máriinom tele. Nemateriálne (Duch) a materiálne (Máriine lono) boli obaja zapojený. Samozrejme, že Mária nemohla otehotnieť sama od seba, a v tom zmysle ona bola „nádoba“. Iba Boh môže urobiť zázrak vtelenia.

Popieranie fyzického spojenia medzi Máriou by znamenalo, že Ježiš nebol človekom. Písmo nás učí, že Ježiš bol úplne človekom s fyzickým telom ako je naše. Toto On prijal od Márie. V rovnakom čase, Ježiš bol úplne Boh s večnou a bezhriešnou prirodzenosťou. Pozri Ján 1:14; 1 Timoteovi 3:16; a Židom 2:14-17.

Ježiš nebol narodený v hriechu; tj. On nemá hriešnu prirodzenosť (Židom 7:26). Zdá sa, že hriešna prirodzensoť sa prenášala z generácie na generáciu cez otca (Rimanom 5:12, 17, 19). Narodenie z panny obišlo prenášanie hriešnej prirodzenosti a umožnlo, aby sa večný Boh stal dokonalým človekom.

EnglishNávrat na slovenskú domovskú stránkuPrečo je narodenie z panny také dôležité?