settings icon
share icon
Otázka

Aký je význam a dôležitosť Ježišovho premenenia?

Odpoveď


Približne týždeň potom, ako Ježiš povedal svojim učeníkom, že bude trpieť, bude zabitý a vstane z mŕtvych (Lukáš 9:22), vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána modliť sa na vrch. Keď sa Ježiš modlil, výzor Jeho osoby sa zmenil na oslávenú podobu. Jeho oblečenie sa zmenilo na oslnivo biele. Zjavili sa Mojžiš a Eliáš a rozprávali sa s Ježišom o Jeho smrti, ktorá mala čoskoro prísť. Peter, ktorý si neuvedomoval čo hovorí, v strachu im chcel postaviť tri stánky. Toto je nepochybne odkaz na stánky, ktoré sa používali pri slávení slávnosti stánkov, kedy Izraelci prebývali v stanoch 7 dní (Levitikus 23:34-42). Peter tým vyjadril, že chce zostať na tom mieste. Keď ich zastrel oblak, hlas povedal: „Toto je môj vyvolený Syn, jeho počúvajte!“ (Lukáš 9:35, Ekumenický preklad). Oblak sa zdvihol, Mojžiš a Eliáš zmizli a Ježiš zostal sám s vystrašenými učeníkmi. Ježiš ich varoval, aby nikomu o tomto nehovorili kým nevstane z mŕtvych. Z tejto udalosti máme tri záznamy v Matúšovi 17:1-8, Marekovi 9:2-8 a v Lukášovi 9:28-36.

Zmyslom tejto Kristovej premeny do zlomku Jeho nebeskej slávy bolo, aby vybraná skupinka učeníkov mohla lepšie pochopiť, kým je Ježiš. Kristus sa podrobil tejto dramatickej zmene, aby Ho učeníci mohli zazrieť v Jeho sláve. Učeníci, ktorí Ho dovtedy poznali len v ľudskom tele, si tak mohli lepšie uvedomiť Kristove božstvo, aj keď ho nemohli úplne pochopiť. Toto im dalo uistenie, ktoré potrebovali po tom, ako počuli šokujúcu správu, že Ježiš musí zomrieť.

Zjavenie Mojžiša a Eliáša symbolicky predstavuje zákon a prorokov. Boží hlas z neba však hovorí - „Jeho počúvajte!“ - to jasne ukazuje, že zákon a proroci dávajú prednosť Ježišovi. Ten, ktorý je novou a živou cestou, nahrádza staré. On je naplnením zákona a nespočetných proroctiev Starej zmluvy. V sláve, ktorú videli, mali náhľad na Jeho prichádzajúce oslávenie a nastúpenie na trón ako Kráľa kráľov a Pána pánov.

Učeníci nikdy nezabudli na to, čo sa stalo ten deň na vrchu a niet pochýb, že to bolo v pláne. Ján napísal vo svojom evanjeliu: „a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn,“ (Ján 1:14, Ekumenický preklad). Peter tiež o tom napísal: „Keď sme vás oboznamovali s mocou a príchodom Pána Ježiša Krista, nepridŕžali sme sa nejakých vymyslených bájí, lebo sami sme boli očitými svedkami jeho velebnosti. Veď prijal česť a slávu od Boha Otca, keď mu z velebnej slávy zaznel takýto hlas: „Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie.“ Tento hlas sme počuli prichádzať z neba my, ktorí sme s ním boli na svätom vrchu,“ (2 Petra 1:16-18). Tí, ktorí boli svedkami tejto premeny svedčili o tom ďalej ostatným učeníkom, a tak sa šírilo nespočetným miliónom ľudí počas stáročí.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je význam a dôležitosť Ježišovho premenenia?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries