settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš je Baránok Boží?

Odpoveď


Keď sa v Jánovi 1:29 a 1:36 o Ježišovi hovorí ako o Baránkovi Božom, poukazuje to na Neho ako na dokonalú a najvyššiu obeť za hriech. Ak chceme pochopiť, kým Kristus bol a čo urobil, musíme sa najprv pozrieť do Starej zmluvy, na proroctvá o príchode toho, ktorý bude „obetným darom za viny“ (Izaiáš 53:10). Celý obetný systém, ktorý Boh ustanovil v Starej zmluve, v skutočnosti pripravuje pôdu na príchod Ježiša Krista, dokonalej obeti, ktorú Boh zabezpečil ako zmierenie za hriechy svojho ľudu (Rimanom 8:3; Hebrejom 10).

Obetovanie jahniat hralo v židovskom náboženskom živote a obetnom systéme veľmi dôležitú úlohu. Keď Ján Krstiteľ hovoril o Ježišovi ako o „Božom Baránkovi, ktorý sníma hriechy sveta" (Ján 1:29), Židom, ktorí ho počuli, to možno okamžite pripomenulo ktorúkoľvek z najdôležitejších obetí. Keďže sa blížila sa Pascha, ako prvá im mohla napadnúť obeť veľkonočného baránka. Sviatok Paschy bol jedným z hlavných židovských sviatkov, a bola to oslava na pamiatku Božieho vyslobodenia Izraelitov z egyptského otroctva. Zabitie veľkonočného baránka a označenie verají jeho krvou (Exodus 12:11-13) je v skutočnosti krásnym obrazom Kristovho diela zmierenia na kríži. Tí, pre ktorých zomrel, sú prikrytí Jeho krvou a tá ich chráni od anjela (duchovnej) smrti.

Ďalšou dôležitou obeťou, ktorá zahŕňala baránkov, bola denná obeť v jeruzalemskom chráme. Každé ráno a večer bol v chráme obetovaný baránok za hriechy ľudu (Exodus 29:38-42). Rovnako ako všetky ostatné, aj tieto každodenné obete mali ľudí jednoducho nasmerovať na dokonalú obeť Krista na kríži. Čas Ježišovej smrti na kríži v skutočnosti zodpovedá času, kedy bola v chráme prinášaná večerná obeť. V tej dobe Židia takisto poznali starozmluvné proroctvá Jeremiáša a Izaiáša o príchode toho, ktorý mal byť ako „baránok vedený na zabitie“ (Jeremiáš 11:19; Izaiáš 53:7), a ktorého utrpenie a obeť by zabezpečili vykúpenie pre Izrael. Samozrejme, nebol ním nik iný, ako Ježiš Kristus, „Baránok Boží“.

Zatiaľ čo myšlienka obetného systému nám dnes môže pripadať zvláštna, nemáme problém pochopiť koncept platenia či náhrady. Vieme, že mzdou za hriech je smrť (Rimanom 6:23) a že náš hriech nás oddeľuje od Boha. Takisto vieme, že Biblia učí, že sme všetci zhrešili a nikto z nás nie je pred Bohom spravodlivý (Rimanom 3:23). Pre náš hriech sme od Boha oddelení a v Jeho očiach vinní. Preto je pre nás jedinou nádejou to, ak by On sám poskytol spôsob, ako s Ním môžeme byť zmierení. Presne to urobil, keď poslal svojho syna Ježiša Krista, aby zomrel na kríži. Kristus zomrel, aby zabezpečil zmierenie za hriech a zaplatil trest za hriechy všetkých, ktorí v Neho veria.

Kristova smrť na kríži bola Božou dokonalou obeťou za hriech, a práve vďaka Jeho smrti a zmŕtvychvstaní môžeme mať večný život, ak v Neho veríme. Skutočnosť, že Boh sám zabezpečil obeť zmierenia za naše hriechy, je súčasťou slávnej dobrej zvesti evanjelia, ktoré sa tak jasne hlása v 1. liste Petra 1:18-21: „Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.“

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš je Baránok Boží?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries