settings icon
share icon
Otázka

Kým bol skutočný historický Ježiš?

Odpoveď


Jednou z najčastejších otázok je bezpochyby otázka „Kto bol Ježiš?“. Niet pochýb, že Ježiš je doposiaľ najznámejšie meno po celom svete. Jedna tretina svetovej populácie - okolo 2,5 miliárd ľudí - sa nazývajú kresťania. Islam, ktorý tvorí okolo 1,5 miliárd ľudí tiež uznávajú Ježiša ako druhého veľkého proroka po Mohamedovi. Zvyšných 3,2 miliárd ľudí (zhruba polovica svetovej populácie) väčšinou už počuli meno Ježiš alebo o Ňom vedia.

Ak by sa niekto snažil dať dokopy prehľad o živote Ježiša od Jeho narodenia po Jeho smrť bolo by to plytké. Narodil sa židovským rodičom v Betleheme, v malom meste južne od Jeruzalema, počas rímskej okupácie. Jeho rodičia sa presťahovali na sever do Nazareta, kde vyrástol, odvtedy bol známy ako „Ježiš Nazaretský“. Jeho otec bol tesár, takže je pravdepodobné, že vo svojej mladosti sa naučil tomuto povolaniu. Okolo tridsiateho roku života, začal verejne slúžiť. Vybral si dvanásť mužov s pochybnou povesťou za svojich učeníkov, prišiel do Kafarnaumu, veľkého rybárskeho mesta a centra obchodu na pobreží Galilejského mora. Odtiaľ cestoval a kázal po celom Galilejskom regióne, často sa pohyboval medzi susediacimi pohanmi a Samaritánmi a občas navštívil Jeruzalem.

Ježišove nezvyčajné učenie a metódy mnohých vyplašili a znepokojili. Jeho revolučné posolstvo spolu s ohromujúcimi zázrakmi a uzdraveniami pritiahlo veľa nasledovníkov. Jeho popularita medzi populáciou prudko stúpala a bola spozorovaná predstaviteľmi židovskej viery. Čoskoro, títo židovskí vodcovia začali žiarliť a rozhorčovať sa nad Jeho úspechom. Mnoho z týchto vodcov, začalo považovať Jeho učenie za útočné a cítili, že ich ustanovené náboženské tradície a obrady sú ohrozené. Rýchlo sa spojili s rímskymi vládcami, aby Ho zabili. Vtedy Ho jeden z Ježišových učeníkov zradil židovským vodcom za smiešnu sumu peňazí. Krátko na to Ho zatkli, zosnovali narýchlo niekoľko súdnych procesov a neodkladne Ho odsúdili na ukrižovanie.

Lenže oproti ostatným v histórii, Ježišova smrť nie je koniec Jeho príbehu, v skutočnosti to bol len začiatok. Kresťanstvo existuje len vďaka tomu, čo sa stalo po Ježišovej smrti. Tri dni po Jeho smrti, Jeho učeníci a veľa ďalších začalo tvrdiť, že sa vrátil zo smrti do života. Jeho hrob našli prázdny, telo nebolo a rôzne skupiny ľudí, na rozličných miestach a v rôznych okolnostiach, boli svedkami Jeho mnohých zjavení.

Výsledkom tohto všetkého je, že ľudia začali vyhlasovať, že Ježiš je Kristus, Mesiáš. Tvrdili, že Jeho vzkriesenie potvrdzuje správu o odpustení hriechu Jeho obeťou. Najprv hlásali tieto dobré správy, známe ako evanjelium, v Jeruzaleme, kde bol zabitý. Toto nové hnutie začalo byť známe ako Cesta (pozri Skutky 9:2, 19:9, 23, 24:22) a rýchlo sa šírilo. Za krátko sa táto správa - evanjelium o viere, dostala za hranice regiónu, rýchlo sa dostala aj do Ríma a až do posledných končín tejto obrovskej ríše.

Ježiš mal bezpochyby obrovský vplyv na dejiny sveta. Otázku o skutočnom historickom Ježišovi môžeme najlepšie zodpovedať štúdiom Ježišovho vplyvu na históriu. Jediné vysvetlenie Ježišovho neporovnateľného vplyvu je, že Ježiš bol viac ako len človek. Ježiš bol a je presne ten, o kom Biblia hovorí - Boh sa stal človekom. Jedine Boh, ktorý stvoril svet a riadi smerovanie dejín, mohol mať taký drastický vplyv na svet.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Kým bol skutočný historický Ježiš?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries