settings icon
share icon
Otázka

Aký je význam triumfálneho vstupu?

Odpoveď


Triumfálny vstup je vstup Ježiša do Jeruzalema v nedeľu, ktorú poznáme ako Kvetnú nedeľu, teda v nedeľu pred ukrižovaním (Ján 12:1,12). Príbeh o triumfálnom vstupe je jednou z mála udalostí v Ježišovom živote, ktorá sa objavuje vo všetkých štyroch evanjeliách (Matúš 21:1-17; Marek 11:1-11; Lukáš 19:29-40; Ján 12:12-19). Keď si tieto štyri správy spojíme, je jasné, že triumfálny vstup bol významnou udalosťou nielen pre ľudí Ježišovej doby, ale aj pre kresťanov v celých dejinách. Kvetnú nedeľu slávime, aby sme si pripomenuli túto významnú udalosť.

V ten deň vchádzal Ježiš do Jeruzalema na chrbte požičaného oslíka, na ktorom ešte nikdy nejazdil. Učeníci rozprestreli na oslíka svoje plášte, aby si naň Ježiš mohol sadnúť, a zástupy ho vyšli privítať a položili pred neho svoje plášte a palmové ratolesti. Ľudia ho oslavovali a chválili ako „Požehnaný, ktorý prichádza ako kráľ v mene Pánovom“, keď sa viezol do chrámu, kde učil ľudí, uzdravoval ich a vyháňal peňazomencov a obchodníkov, ktorí urobili z domu jeho Otca „pelech lotrov“ (Marek 11:17).

Cieľom Ježišovej jazdy do Jeruzalema bolo zverejniť svoj nárok na to, že je ich Mesiáš a kráľ Izraela, čím sa naplnilo starozákonné proroctvo. Matúš hovorí, že Kráľ prichádzajúci na oslíkovi bol presným naplnením Zachariáša 9:9: „Hlasne plesaj, dcéra Siona, zvučne jasaj, dcéra Jeruzalema. Pozri, tvoj kráľ prichádza k tebe, je spravodlivý a prináša víťazstvo, je pokorný a jazdí na oslovi, na osliatku, mláďati oslice“ Ježiš vchádza do svojho hlavného mesta ako víťazný kráľ a ľudia ho ako takého oslavujú, podľa vtedajšieho spôsobu. Ulice Jeruzalema, kráľovského mesta, sú mu otvorené a ako kráľ vystupuje do svojho paláca, nie však svetského, ale duchovného, ktorým je chrám, pretože jeho kráľovstvo je duchovné. Prijíma uctievanie a chválu ľudu, pretože len On si to zaslúži. Už nehovorí svojim učeníkom, aby o ňom mlčali (Matúš 12:16; 16:20), ale aby kričali jeho chválu a otvorene ho uctievali. Rozprestretie plášťov bolo pre kráľovskú rodinu prejavom úcty (pozri 2. kniha Kráľov 9:13). Ježiš otvorene oznamoval ľuďom, že je ich Kráľom a Mesiášom, na ktorého čakali.

Nanešťastie, chvála, ktorou ľudia Ježiša zahŕňali, nebola spôsobená tým, že by ho uznali za svojho Spasiteľa od hriechu. Vítali ho z túžby po mesiášskom vysloboditeľovi, po niekom, kto by ich viedol do povstania proti Rímu. Bolo mnoho ľudí, ktorí síce neverili v Krista ako Spasiteľa, ale napriek tomu dúfali, že možno bude pre nich veľkým dočasným osloboditeľom. Práve títo ho mnohými hosanami oslavovali ako Kráľa a uznávali ho za Dávidovho Syna, ktorý prišiel v mene Pánovom. Keď však sklamal ich očakávania, keď ich odmietol viesť do masového povstania proti rímskym okupantom, zástupy sa od neho rýchlo odvrátili. Už o niekoľko dní sa ich hosana zmenila na výkriky „Ukrižuj ho!“. (Lukáš 23:20-21). Tí, ktorí Ho oslavovali ako hrdinu, Ho čoskoro odmietli a opustili.

Príbeh o triumfálnom vstupe je príbehom kontrastov a tieto kontrasty sa vzťahujú aj na veriacich. Je to príbeh o Kráľovi, ktorý prišiel ako pokorný sluha na oslíkovi, nie na uháňajúcom tátošovi, nie v kráľovskom rúchu, ale v šatách chudobných a pokorných. Ježiš Kristus neprichádza zvíťaziť silou ako pozemskí králi, ale láskou, milosťou, milosrdenstvom a vlastnou obetou za svoj ľud. Jeho kráľovstvo nie je kráľovstvom vojska a nádhery, ale pokory a služby. Nepodmaňuje si národy, ale srdcia a mysle. Jeho posolstvo je posolstvom pokoja s Bohom, nie časného pokoja. Ak Ježiš triumfálne vstúpil do našich sŕdc, vládne tam v pokoji a láske. Ako jeho nasledovníci prejavujeme tie isté vlastnosti a svet vidí, že v nás žije a triumfálne kraľuje skutočný Kráľ.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký je význam triumfálneho vstupu?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries