settings icon
share icon
Otázka

V ktorom roku sa narodil Ježiš Kristus?

Odpoveď


Biblia neuvádza presný deň a dokonca ani presný rok, kedy sa Ježiš v Betleheme narodil. Ale pozorné skúmanie chronologických detailov histórie zužuje možnosti na rozumné časové okno.

Biblické podrobnosti o Ježišovom narodení sa nachádzajú v evanjeliách. Matúš 2:1 uvádza, že Ježiš sa narodil za čias kráľa Herodesa. Keďže Herodes zomrel v roku 4 pred Kristom, máme parameter, s ktorým môžeme pracovať. Ďalej, po tom, ako Jozef a Mária utiekli s Ježišom z Betlehema, Herodes nariadil zabiť všetkých chlapcov vo veku 2 rokov a mladších v tomto okolí. To naznačuje, že Ježiš mohol mať pred Herodesovou smrťou už 2 roky. To kladie dátum jeho narodenia medzi roky 6 a 4 pred Kr.

Lukáš 2:1-2 uvádza niekoľko ďalších skutočností, nad ktorými sa treba zamyslieť: „V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať súpis ľudu na celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď v Sýrii vládol Kyrenios.“ Vieme, že cisár Augustus vládol od roku 27 pred Kristom do roku 14 po Kristovi.

Kyrenios vládol Sýrii v tom istom období, pričom existujú záznamy o sčítaní ľudu, ktoré zahŕňalo aj Judsko približne v roku 6 pred n. l. Niektorí učenci diskutujú o tom, či ide o sčítanie ľudu, ktoré spomína Lukáš, ale zdá sa, že ide o tú istú udalosť. Na základe týchto historických údajov je najpravdepodobnejším časom Kristovho narodenia v Betleheme rok 6-5 pred Kr.

Lukáš uvádza ešte jeden detail týkajúci sa našej časovej osi: „Keď Ježiš začal účinkovať, mal asi tridsať rokov. Nazdávali sa, že je synom Jozefa“ (Lukáš 3:23). Ježiš začal svoju službu v čase, keď Ján Krstiteľ slúžil na púšti, a Jánova služba sa začala „v pätnástom roku vlády cisára Tibéria, keď Pontský Pilát spravoval Judeu, Herodes bol tetrarchom v Galilei, jeho brat Filip tetrarchom na území Iturey a Trachonitidy a Lyzaniáš bol tetrarchom v Abiléne, za veľkňazov Annáša a Kajfáša zaznelo na púšti Božie slovo Jánovi, synovi Zachariáša“ (Lukáš 3:1-2).

Jediným časovým obdobím, ktoré zodpovedá všetkým týmto skutočnostiam, je obdobie rokov 27-29 po Kr. Ak mal Ježiš v roku 27 n. l. „okolo tridsať rokov“, narodenie niekedy medzi rokmi 6 a 4 pred n. l. by zodpovedalo chronológii. Presnejšie povedané, Ježiš by mal v čase, keď začal svoju službu, približne 32 rokov (stále „asi tridsať rokov“).

A čo deň Kristovho narodenia? Tradícia 25. decembra vznikla dlho po novozákonnom období. Je to deň, na ktorom sa kresťania dohodli, že budú oslavovať Ježišovo narodenie, ale presný deň jeho narodenia nie je známy.

Známe je len to, že biblické a historické údaje poukazujú na približný rok narodenia. Ježiš sa narodil v judejskom Betleheme svojej matke Márii, približne v rokoch 6-5 pred Kristom. Jeho narodenie navždy zmenilo dejiny spolu so životmi nespočetného množstva ľudí na celom svete.

English



Návrat na slovenskú Domovská stránka

V ktorom roku sa narodil Ježiš Kristus?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries