settings icon
share icon
Otázka

Je Izaiáš 53 „Trpiaci služobník“ proroctvo o Ježišovi?

Odpoveď


Pravdepodobne najväčšie Mesiášske proroctvo v Tanakh (Hebrejská Biblia/ Starý zákon), ktoré sa zaoberá príchodom židovského Mesiáša, nájdeme v 53. kapitole proroka Izaiáša. Táto časť proroctiev známa ako „Trpiaci služobník“, je už od dávna chápaná judaistickými rabínmi tak, že hovorí o Vykupiteľovi, ktorý jedného dňa príde na Sion.

Toto sú príklady toho, v čo judaizmus tradične verí o identite „Trpiaceho služobníka“ v Izaiášovi 53:

Babylonský Talmud hovorí: „Mesiáš, aké je jeho meno? Rabíni hovoria, Malomocný učenec, tak ako je povedané, „Naozaj, on niesol naše choroby a naše bolesti ho obťažili. My sme si mysleli, že je ranený, Bohom doudieraný a opovrhnutý...“ “(Sanhedrin 98b).

(pozn. prekl.: použitý text Izaiáš 53:4, Ekumenický preklad)

Midrash Ruth Rabbah hovorí: „iné vysvetlenie (z Rút 2:14) hovorí o kráľovi Mesiášovi; „Poď sem“, priblíž sa k trónu, „vezmi si chlieb“, to je chlieb kráľovstva, „a po kúskoch si ho namáčaj vo vínnom octe“, to odkazuje na jeho trest, ako je povedané „On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti.“ “ (pozn. prekl.: použitý text Izaiáš 53:5, Ekumenický preklad)

Targum Jonathan hovorí: „Ajhľa môj služobník Mesiáš bude úspešný, bude vznešený a vyvýšený a bude nesmierne mocný.“

Zohar hovorí: „On však bol prebodnutý za naše hriechy,“ atď. ... V záhrade Éden je palác s názvom Palác synov choroby, po tom ako Mesiáš vstúpi do tohto paláca, privolá každú chorobu, každú bolesť a každý trest Izraela, všetko toto príde a spočinie na ňom. Ale nie aby odľahčil Izrael, ale aby ich vzal na seba, nebolo človeka, ktorý by bol schopný uniesť trest Izraela za prestúpenie zákona. A toto je, čo je napísané: „Naozaj, on niesol naše choroby“.“

Veľký učenec Rabbi Moses Maimonides (Rambam) povedal: „Ako bude vyzerať príchod Mesiáša... povstane niekto, koho nikto predtým nepoznal a znamenia a zázraky, ktoré vykoná, budú dôkazmi o jeho pravom pôvode, a o ktorom nám Všemocný dal vyhlásenie: „Pozri, muž, ktorého meno je Výhonok, vyrastie na svojom mieste a vybuduje Hospodinov chrám.“ (Zachariáš 6:12). Izaiáš hovorí podobne o čase, kedy sa zjaví, bez otca alebo matky, alebo rodiny, ktorá by bola známa, vyrástol pred ním ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme, atď... slovami Izaiáša, keď popisuje spôsob, akým ho budú králi počúvať: „a králi si pred ním zatvoria ústa, lebo uvidia, o čom sa im nehovorilo a spoznajú, čo nepočuli.“

Súčasní judaistickí rabíni žiaľ veria, že „Trpiaci služobník“ - Izaiáš 53 pravdepodobne odkazuje na Izrael, alebo na samotného Izaiáša, či dokonca na Mojžiša alebo iného zo židovských prorokov. Izaiáš je však jasný, hovorí o Mesiášovi, ako už usúdili mnohí starovekí rabíni.

Druhý verš Izaiáša 53 to potvrdzuje. Vyrastie postava „ako výhonok, ako koreň zo suchej zeme.“ Objavený výhonok je nepochybne opodstatneným odkazom na Mesiáša a v skutočnosti je to častým odkazom na Mesiáša či už v Izaiášovi alebo inde. Dávidovo potomstvo malo byť súdom vyťaté ako strom, ale Izrael mal zasľúbené, že z toho pahýľa (zvyšku) vyšľahne výhonok. Kráľ Mesiáš mal byť tým výhonkom.

Izaiáš 53 „Trpiaci služobník“ nepochybne odkazuje na Mesiáša. On je ten vyvýšený, pred ktorým králi zatvoria ústa. Mesiáš je výhonok, ktorý vyrástol z upadnutej Dávidovej dynastie. Stal sa Kráľom kráľov. On zabezpečil konečné vykúpenie.

Izaiáš 53 má byť chápaný ako odkaz na prichádzajúceho Kráľa z Dávidovho rodu, Mesiáša. Predpovedané bolo, že Kráľ Mesiáš bude trpieť a zomrie, aby zaplatil za naše hriechy a potom znovu vstane. Bude slúžiť národom sveta ako kňaz a svojou krvou očistí tých, ktorí veria. Existuje jeden jediný, na ktorého toto môžeme vztiahnuť - Ježiš Kristus!

Tí, ktorí Ho vyznajú sú Jeho deti, Jeho zasľúbené potomstvo a zisk z Jeho víťazstva. Na základe svedectiev židovských učeníkov, Ježiš zomrel za naše hriechy, znovu vstal, vystúpil k Božej pravici a teraz nám slúži ako náš Veľkňaz, ktorý nás očisťuje od hriechov (Hebrejom 2:17, 8:1). Ježiš je ten židovský Mesiáš, ktorého predpovedal Izaiáš.

Rabín Moshe Kohen Ibn Crispin povedal: „Tento rabín opísal tých, ktorý vykladajú Izaiáša 53, že sa vzťahuje na Izrael, ako tých, ktorí opustili poznanie našich učiteľov a priklonili sa k tvrdohlavosti svojich sŕdc a k ich vlastným názorom. Som rád, že to môžem vykladať v súlade s učením našich rabínov o Kráľovi Mesiášovi. Proroctvo bolo odovzdané Božím nariadením Izaiášovi s cieľom, zjaviť nám niečo z podstaty budúceho Mesiáša, ktorý príde a spasí Izrael a o jeho živote odo dňa jeho zvrchovaného príchodu po jeho advent ako vykupiteľa, aby ak niekto povstane tvrdiac o sebe, že je Mesiáš, sme mohli uvažovať a skúmali, či môžme v ňom vidieť nejakú podobnosť so znakmi, ktoré sú tu opísané. Ak tu je nejaká podobnosť, potom by sme mali veriť, že on je Mesiáš naša spravodlivosť, inak tomu veriť nemôžme.“

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Je Izaiáš 53 „Trpiaci služobník“ proroctvo o Ježišovi?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries