settings icon
share icon
Otázka

Mohol by Ježiš zhrešiť?

Odpoveď


Existujú dva pohľady na túto zaujímavú otázku. Netreba zabúdať, že táto otázka sa nezaoberá tým, či Ježiš zhrešil. Oba pohľady sa zhodujú v tom, čo Biblia hovorí jasne, a síce, že Ježiš nezhrešil (2. Korinťanom 5:21; 1. Petrov 2:22). Otázkou je, či Ježiš mohol zhrešiť. Jedni veria, že Ježiš nemohol zhrešiť. Druhí veria, že Ježiš mohol zhrešiť, ale neurobil to. Ktorý pohľad je správny? Písmo jasne učí, že Ježiš nemohol zhrešiť. Ak by mal možnosť zhrešiť, zostalo by mu to dodnes, pretože si zachováva rovnakú prirodzenosť, akú mal počas svojho života na zemi. Ježiš je Boh-človek a navždy ním zostane. V ňom sa úplne božské s úplne ľudským zjednocujú natoľko, až sú neoddeliteľné. Veriť, že Ježiš mohol zhrešiť, vlastne znamená veriť, že aj Boh môže zhrešiť. „Veď Boh chcel, aby v Ňom prebývala všetka plnosť“ (Kolosanom 1:19). Kolosanom 2:9 dodáva: „Predsa v Ňom telesne prebýva celá plnosť božstva“.

Hoci je Ježiš plne človekom, nenarodil sa s takou hriešnou prirodzenosťou, s akou sa rodíme my. Niet pochýb o tom, že bol pokúšaný rovnako, ako my, keďže pokušenia pred neho predkladal sám Satan. Zostal však bezhriešny, pretože Boh nie je schopný zhrešiť. Je to v rozpore s Jeho prirodzenosťou (Matúš 4:1; Hebrejom 2:18; 4:15; Jakub 1:13). Hriech je v zásade porušením zákona. Boh stvoril zákon a zákon je vo svojej podstate niečo, čo by Boh urobil alebo neurobil. Hriechom je teda čokoľvek, čo by Boh vo svojej podstate neurobil.

Byť pokúšaný nie je samo o sebe hriechom. Niekto by vás mohol pokúšať niečím, po čom vôbec netúžite, ako napríklad spáchanie vraždy alebo podieľanie sa na sexuálnych zvrátenostiach. Hoci sa pravdepodobne absolútne netúžite takýchto praktík zúčastniť, stále ste nimi boli pokúšaní, pretože niekto vás pred túto možnosť postavil. Existujú najmenej dve definície stavu pokušenia:

1) Niekto alebo niečo mimo vás, poprípade vaša vlastná prirodzenosť, vám navrhne niečo hriešne.

2) Skutočne zvažujete možnosť, že sa dopustíte hriešneho konania, a rozmýšľate nad možným potešením a následkami tohto konania až do takej miery, že sa priamo odohráva vo vašej mysli.

Prvá definícia neopisuje hriešne konanie/myšlienku. Tá druhá však už áno. Akonáhle sa mysľou vraciate ku hriešnemu konaniu a zvažujete, ako by ste ho mohli uskutočniť, prekročili ste hranicu hriechu. Ježiš bol pokúšaný v zmysle prvej definície, i keď jeho nikdy nepokúšala vlastná hriešna prirodzenosť, pretože v ňom nikdy nebola. Satan Ježišovi navrhoval určité hriešne činy, ale Ježiš nemal žiadnu vnútornú túžbu dopustiť sa hriechu. Bol teda pokúšaný rovnako, ako my, no zostal bez hriechu.

Niektorí však stále holdujú teórii, že Ježiš mal možnosť zhrešiť. Veria, že ak by Ježiš naozaj nemal schopnosť zhrešiť, nemohol by naozaj zažiť pokušenie, a teda nemohol by naozaj spolucítiť s našimi zápasmi a hriešnymi pokušeniami. Musíme si ale uvedomiť, že na to, aby človek niečo pochopil, to nemusí zažiť. Boh nikdy netúžil zhrešiť a celkom určite nikdy nezhrešil, no aj napriek tomu Boh vie a chápe, čo je hriech. Boh vie a chápe, ako sa cítime, keď sme pokúšaní. Ježiš dokáže spolucítiť s našimi pokušeniami, pretože vie, ako sa cítime, nie preto, lebo „zažil“ presne to, čo my.

Ježiš vie, aké to je, byť pokúšaný, ale nevie, aké to je zhrešiť. To mu však nebráni pomáhať nám. My sme pokúšaní hriechom, ktorý je u ľudí bežný (1. Korinťanom 10:13). Tieto hriechy možno všeobecne zhrnúť do troch kategórií: „žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom“ (1. Jánov 2:16). Ak by sme na jednej strane skúmali pokušenie a hriech Evy, a na druhej strane pokušenie Ježiša, zistíme, že u oboch pokušenie vychádzalo z týchto troch kategórií. Ježiš bol pokúšaný vo všetkých smeroch a vo všetkých oblastiach, v ktorých sme pokúšaní aj my, no zostal dokonale svätý. Áno, naša poškvrnená prirodzenosť bude v hĺbke vždy túžiť po niektorých hriechoch. Skrze Krista však máme schopnosť prekonať hriech, pretože už nie sme otrokmi hriechu, ale otrokmi Boha (Rimanom 6, najmä verše 2 a 16-22).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Mohol Ježiš zhrešiť?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries