settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?

Odpoveď


Odpoveď na túto otázku nájdete najskôr porozumením dôvodu, prečo Ján napísal svoje evanjelium. Zdá sa nám, že jeho účel je jasne vyjadrený v Jánovi 20:30–31. „Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho ďalších znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. No tieto sú zapísané preto, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.“

Jánovým cieľom bolo predstaviť čitateľom jeho evanjelia Ježiša Krista, kým je (Boh v tele) a čo urobil. Jánovým jediným cieľom bolo viesť ľudí k tomu, aby vo viere prijali Kristovo spasiteľné dielo. Keď to pochopíme, dokážeme lepšie porozumieť tomu, prečo Ján v Ježišovi 1: 1 uvádza Ježiša ako „Slovo“.

Ján začína svoje evanjelium vyhlásením: „Na počiatku bolo Slovo, to Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.“. Predstavuje tak Ježiša pojmom, ktorému rozumejú židovskí aj pohanskí čitatelia. Grécke slovo preložené ako „Slovo“ v tejto pasáži je logos a bolo bežné v gréckej filozofii i vo vtedajšom židovskom myslení. Napríklad v Starom zákone je „Slovo“ Božie často zosobnené ako nástroj na uskutočnenie Božej vôle (Žalm 33:6, 107:20, 119:89, 147:15-18). Ján teda pre svojich židovských čitateľov predstavením Ježiša ako „Slova“ v istom zmysle poukazuje na Starý zákon, v ktorom je Božie logos alebo „Slovo“ spojené s personifikáciou Božieho zjavenia. A v gréckej filozofii bol termín logos použitý na opis sprostredkovateľského princípu, pomocou ktorého Boh stvoril hmotné veci a komunikoval s nimi. V gréckom svetonázore bol logos považovaný za most medzi transcendentným Bohom a hmotným vesmírom. Preto by pre gréckych čitateľov používanie termínu logos pravdepodobne prinieslo myšlienku sprostredkovateľského princípu medzi Bohom a svetom.

Takže Ján tým, že opisuje Ježiša ako logos, čerpá zo slova a pojmu, s ktorým boli Židia aj pohania jeho doby oboznámení. Používa ho ako východiskový bod, na základe ktorého im predstavuje Ježiša Krista. Ján však prekračuje známy koncept logos a prezentuje Ježiša Krista nie ako sprostredkovateľský princíp, ako ho vnímali Gréci, ale ako osobnosť, bytosť, plne božskú a napriek tomu plne ľudskú. Kristus tiež nebol iba zosobnením Božieho zjavenia, ako si Židia mysleli, ale bol skutočne dokonalým Božím zjavením seba samého v tele, a to natoľko, že Ján zaznamenal Ježišove vlastné slová pre Filipa: „Ježiš mu povedal: Bol som s tebou tak dlho, a napriek tomu si ma nespoznal, Filip? Ten, kto ma videl, videl Otca; ako povieš: „Ukáž nám Otca“? “(Ján 14:9). Použitím výrazu logos alebo „slova“ v Jánovi 1:1 Ján posilňuje a uplatňuje koncept, ktorý bol jeho publiku známy a pomocou neho zoznámil svojich čitateľov so skutočným logos Boha v Ježišovi Kristovi - Živom Slove Božom, Boha a predsa človeka, ktorý prišiel zjaviť Boha človeku a vykúpiť všetkých, ktorí v Neho veria, z ich hriechov.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená text v Ev. Jána 1:1, 14, kde sa uvádza, že Ježiš je Božie slovo?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries