settings icon
share icon
Otázka

Čo to znamená, že Ježiš je náš veľkňaz?

Odpoveď


Veľkňaz je iba jedným z mnohých titulov, ktoré sa na Ježiša vzťahujú: Mesiáš, Spasiteľ, Boží Syn, Syn človeka, Priateľ hriešnikov atď. Každý z nich sa zameriava na konkrétny aspekt toho, kým je a čo to pre nás znamená . V liste Hebrejom je Ježiš nazývaný veľkňaz (Židom 2:17; 4:14). Slovo „kňaz“ má niekoľko základných významov. Po prvé, znamená to toho, kto sprostredkúva duchovnú službu. Za druhé, znamená to: ten, kto je svätý, alebo oddelený pre výkon tejto služby.

Prvé miesto, kde nachádzame v Biblii slovo kňaz, je v 1. Mojžišovej 14. Abrahám, Boží priateľ, vstúpil do boja, aby zachránil svojho synovca Lóta, ktorý bol zajatý armádou Elamu. Po návrate sa s Abrahámom stretol Melchisedech, kráľ Salemu a kňaz Najvyššieho Boha. Tento muž, ktorého meno znamená „kráľ spravodlivosti“, požehnal Abraháma a velebil Najvyššieho Boha, ktorý dal Abrahámovi víťazstvo. Abrahám na oplátku za toto požehnanie dal desiatok (10 percent) zo všetkej vojnovej koristi Melchisedechovi. Týmto aktom Abrahám uznal Melchisedechovo vysoké postavenie ako Božieho kňaza.

Po rokoch Boh vybral Abrahámovho pravnuka Léviho, aby bol otcom kňazského kmeňa. Keď bol na vrchu Sinaj daný zákon, Leviti boli označení za služobníkov svätostánku, pričom kňazmi sa stala rodina Árona. Kňazi boli zodpovední za príhovorné modlitby k Bohu za ľudí a za to, že prinášali pred Boha obete, ktoré vyžadoval zákon. Spomedzi kňazov bol jeden vybraný ako veľkňaz a ten raz za rok vstúpil na Najsvätejšie miesto v Deň zmierenia, aby položil krvnú obeť na Archu zmluvy (Hebrejom 9:7). Týmito každodennými a každoročnými obeťami boli hriechy ľudí dočasne zakryté, kým neprišiel Mesiáš ich hriechy odstrániť.

Keď sa Ježiš nazýva naším Veľkňazom, je to s odkazom na obe tieto predchádzajúce kňazstvá. Rovnako ako Melchisedech je aj on vysvätený za kňaza nezávisle od zákona daného na vrchu Sinaj (Hebrejom 5:6). Rovnako ako levitskí kňazi, Ježiš priniesol obeť na uspokojenie Božieho zákona, keď sa obetoval za naše hriechy (Hebrejom 7:26-27). Na rozdiel od levitských kňazov, ktorí museli nepretržite prinášať obete, Ježiš musel svoju obeť priniesť iba raz, čím získal večné vykúpenie pre všetkých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu (Hebrejom 9:12).

Ešte jeden dôležitý bod o Ježišovom kňazstve - každý kňaz je menovaný spomedzi ľudí. Ježiš, hoci je Bohom od večnosti, sa stal človekom, aby pretrpel smrť a slúžil ako náš veľkňaz (Hebrejom 2:9). Ako človek bol vystavený všetkým slabostiam a pokušeniam, ktorými sme vystavení aj my, aby sa s nami mohol osobne stretnúť v našich zápasoch (Hebrejom 4:15).

Ježiš je väčší, ako ktorýkoľvek iný kňaz, preto Ho v Hebrejom 4:14 nazývajú naším „vznešeným veľkňazom“ a to nám dodáva odvahu pristupovať „s dôverou k trónu milosti, aby sme dosiahli milosrdenstvo a našli milosť a pomoc v pravý čas.“ (Hebrejom 4:16).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo to znamená, že Ježiš je náš veľkňaz?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries