settings icon
share icon
Otázka

Je Ježiš Boh v tele? Prečo je dôležité, že Ježiš je Boh v tele?

Odpoveď


Od Ježišovho počatia z Ducha Svätého v lone panny Márie (Lukáš 1:26-38) skeptici vždy spochybňovali skutočnú identitu Ježiša Krista. Začalo to Máriiným snúbencom Jozefom, ktorý sa bál vziať si ju, keď mu prezradila, že je tehotná (Matúš 1:18-24). Za manželku si ju vzal až potom, keď mu anjel potvrdil, že dieťa, ktoré nosí, je Boží Syn.

Stovky rokov pred narodením Krista prorok Izaiáš predpovedal príchod Božieho Syna: „Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn, na jeho pleciach bude spočívať vláda a jeho meno bude Obdivuhodný radca, Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja“ (Izaiáš 9:5). Keď sa anjel prihovoril Jozefovi a oznámil blížiace sa narodenie Ježiša, narážal na Izaiášovo proroctvo: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel (čo znamená „Boh s nami“)“. (Matúš 1:23). To neznamenalo, že mali dieťa pomenovať Emanuel; znamenalo to, že „Boh s nami“ bola identita dieťaťa. Ježiš bol Boh, ktorý prišiel v tele, aby prebýval s človekom.

Sám Ježiš chápal špekulácie o svojej identite. Pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“ (Matúš 16:13; Marek 8:27). Odpovede sa líšili, tak ako sa líšia aj dnes. Potom Ježiš položil naliehavejšiu otázku: „A vy ma za koho pokladáte?“ (Matúš 16:15). Peter dal správnu odpoveď: „Ty si Kristus, Syn živého Boha“ (Matúš 16:16). Ježiš potvrdil pravdivosť Petrovej odpovede a sľúbil, že na tejto pravde vybuduje svoju cirkev (Matúš 16:18).

Pravá povaha a identita Ježiša Krista má večný význam. Každý človek musí odpovedať na otázku, ktorú Ježiš položil svojim učeníkom: „Za koho ma pokladáte?“

Správnu odpoveď nám dal v mnohých ohľadoch. V Jánovi 14:9-10 Ježiš povedal: „Ježiš mu povedal: „Filip, toľký čas som s vami a nespoznal si ma? Kto videl mňa, videl aj Otca. Ako to, že teraz hovoríš: ‚Ukáž nám Otca!‘? Neveríš, že ja som v Otcovi a Otec je vo mne? Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva vo mne, koná svoje skutky.“

Biblia jasne hovorí o božskej prirodzenosti Pána Ježiša Krista (pozri Ján 1:1-14). V liste Filipanom 2:6-7 sa píše, že hoci Ježiš bol „svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka,“. V liste Kolosanom 2:9 sa píše: „Predsa v ňom telesne prebýva celá plnosť božstva.“

Ježiš je úplne Boh a úplne človek a skutočnosť jeho vtelenia je mimoriadne dôležitá. Žil ľudským životom, ale nemal hriešnu prirodzenosť ako my. Bol pokúšaný, ale nikdy nezhrešil (Hebrejom 2:14-18; 4:15). Hriech vstúpil na svet prostredníctvom Adama a Adamova hriešna prirodzenosť sa preniesla na každé dieťa narodené na svet (Rimanom 5:12) - okrem Ježiša. Keďže Ježiš nemal ľudského otca, nezdedil hriešnu prirodzenosť. Vlastnil božskú prirodzenosť od svojho nebeského Otca.

Ježiš musel splniť všetky požiadavky svätého Boha, aby mohol byť prijateľnou obetou za náš hriech (Ján 8:29; Hebrejom 9:14). Musel splniť viac ako tristo proroctiev o Mesiášovi, ktoré Boh prostredníctvom prorokov predpovedal (Matúš 4:13-14; Lukáš 22:37; Izaiáš 53; Micheáš 5:2).

Od pádu človeka (1. Mojžišova 3:21-23) bola jediným spôsobom, ako sa napraviť pred Bohom, krv nevinnej obete (3. Mojžišova 9:2; 4. Mojžišova 28:19; 5. Mojžišova 15:21; Hebrejom 9:22). Ježiš bol poslednou, dokonalou obetou, ktorá navždy uspokojila Boží hnev proti hriechu (Hebrejom 10:14). Jeho božská prirodzenosť ho robila vhodným na dielo Vykupiteľa; jeho ľudské telo mu umožnilo preliať krv potrebnú na vykúpenie. Žiadna ľudská bytosť s hriešnou prirodzenosťou by nemohla zaplatiť takýto dlh. Nikto iný nemohol splniť požiadavky, aby sa stal obetou za hriechy celého sveta (Matúš 26:28; 1. Jánov 2:2). Ak bol Ježiš len dobrým človekom, ako niektorí tvrdia, potom mal hriešnu prirodzenosť a nebol dokonalý. V takom prípade by jeho smrť a vzkriesenie nemali moc niekoho zachrániť.

Keďže Ježiš bol Boh v tele, jedine on mohol splatiť dlh, ktorý máme voči Bohu. Jeho víťazstvo nad smrťou a hrobom vyhralo víťazstvo pre každého, kto v neho vloží svoju dôveru (Ján 1:12; 1. Korinťanom 15:3-4:17).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Je Ježiš Boh v tele? Prečo je dôležité, že Ježiš je Boh v tele?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries