settings icon
share icon
Otázka

Čo znamená, že Ježiš je Knieža pokoja (Izaiáš 9:6)?

Odpoveď


V Izaiášovom proroctve o prichádzajúcom Mesiášovi sa hovorí:

„Lebo chlapček sa nám narodil, daný je nám syn,

na jeho pleciach bude spočívať vláda

a jeho meno bude Obdivuhodný radca,

Mocný Boh, Večný Otec, Knieža pokoja“ (Izaiáš 9:6).

Vo svete plnom vojen a násilia je ťažké pochopiť, ako by Ježiš mohol byť všemocným Bohom, ktorý pôsobí v ľudských dejinách a je stelesnením pokoja. Ale fyzická bezpečnosť a politická harmónia nemusia nevyhnutne odrážať druh pokoja, o ktorom hovorí (Ján 14:27).

Hebrejské slovo pre „pokoj“, shalom, sa často používa v súvislosti so zdanlivým pokojom a vyrovnanosťou jednotlivcov, skupín a národov. Grécke slovo eirene znamená „jednota a súhlas“; Pavol používa eirene na opis cieľa novozmluvnej cirkvi. Hlbší, základný význam slova pokoj je však „duchovná harmónia, ktorú prináša obnovenie vzťahu jednotlivca s Bohom“.

V našom hriešnom stave sme s Bohom nepriatelia (Rimanom 5:10). „No Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (Rimanom 5:8). Vďaka Kristovej obeti sme obnovení vo vzťahu pokoja s Bohom (Rimanom 5:1). Ide o hlboký, trvalý pokoj medzi naším srdcom a Stvoriteľom, ktorý nám nemožno vziať (Ján 10:27-28), a o konečné naplnenie Kristovho diela ako „Kniežaťa pokoja“.

Kristova obeť nám však poskytuje viac než večný pokoj; umožňuje nám aj vzťah s Duchom Svätým, Pomocníkom, ktorý nám sľubuje, že nás bude viesť (Ján 16:7,13). Ďalej sa Duch Svätý v nás prejaví tým, že nám umožní žiť tak, ako by sme sami nemohli, vrátane naplnenia nášho života láskou, radosťou a pokojom (Galaťanom 5:22-23). Táto láska, radosť a pokoj sú výsledkom pôsobenia Ducha Svätého v živote veriaceho. Sú odrazom Jeho prítomnosti v nás. A hoci ich najhlbším, najdôležitejším výsledkom je, aby sme žili v láske, radosti a pokoji s Bohom, nemôžu sa nepreniesť do našich vzťahov s ľuďmi.

A my to zúfalo potrebujeme - najmä preto, že Boh nás vyzýva, aby sme s ostatnými veriacimi žili v jednomyseľnosti, s pokorou, miernosťou a trpezlivosťou, „usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja“ (Efezanom 4:3). Táto jednota v cieli a miernosť by nebola možná bez pôsobenia Ducha Svätého v nás a pokoja, ktorý máme s Bohom vďaka obeti jeho Syna.

Paradoxne, najľahšia definícia pokoja, teda zdanie pokoja v človeku, môže byť najťažšie uchopiteľná a udržiavateľná. Nerobíme nič pre to, aby sme získali alebo si udržali duchovný pokoj s Bohom (Efezanom 2:8-9). A zatiaľ čo žiť v jednote s inými veriacimi môže byť nesmierne ťažké, žiť v pokoji vo vlastnom živote sa nám veľmi často môže zdať nemožné.

Všimnite si, že pokojný neznamená „ľahký“. Ježiš nikdy nesľuboval ľahkosť; sľúbil len pomoc. V skutočnosti nám povedal, že máme očakávať súženie (Ján 16:33) a skúšky (Jakub 1:2). Ale tiež povedal, že ak ho budeme vzývať, dá nám „pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum“ (Filipanom 4:6-7). Bez ohľadu na to, akým ťažkostiam čelíme, môžeme prosiť o pokoj, ktorý pochádza z mocnej Božej lásky, ktorá nezávisí od našich vlastných síl ani od situácie okolo nás.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo znamená, že Ježiš je Knieža pokoja (Izaiáš 9:6)?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries