settings icon
share icon
Otázka

Opisuje Biblia, že Ježiša uctievali?

Odpoveď


Uctievanie znamená „úcta vzdávaná božskej bytosti“. Ak Ježišovi ponúkli a on prijal uctievanie, potom tým potvrdil svoje božstvo. To je dôležité, pretože existujú ľudia, ktorí popierajú Kristovo božstvo a namiesto toho ho odsúvajú do nižšieho postavenia, než je Boh. Áno, Ježiš prijal uctievanie. Ako druhá osoba Trojice bol a stále je uctievaný.

Od začiatku Ježišovho života vidíme príklady toho, ako bol uctievaný. Len čo mudrci uvideli malého Krista, „Padli na zem a klaňali sa mu“ (Matúš 2:11). Biblia zaznamenáva prvú reakciu, ktorú Ježiš dostal, keď uskutočnil svoj triumfálny vstup do Jeruzalema: „odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach!“ (Matúš 21: 8-9; Ján 12:13) Slovo hosanna je prosbou o záchranu a vyjadrením adorácie. Toto slovo, ktoré používa zástup, je určite formou uctievania.

Hneď po tom, ako Ježiš ohromil učeníkov chôdzou po vode, „Tí, čo boli v člne, klaňali sa mu a hovorili: ,Naozaj si Boží Syn.‘“ (Matúš 14:33). Ďalšie dva pamätné príklady Ježišovho prijímania uctievania sa vyskytli tesne po jeho zmŕtvychvstaní. Niektoré ženy (Matúš 28:8-9; Marek 16:1; Lukáš 24:10) boli na ceste, aby oznámili učeníkom vzkriesenie, keď ich Ježiš stretol na ceste. Keď si uvedomili, že je to on, „pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu“ (Matúš 28:9).

Potom je tu prípad Tomáša, ktorý neveril, že Ježiš vstal z mŕtvych, hoci ostatní učeníci o tom svedčili. Od zmŕtvychvstania uplynul asi týždeň a Tomáš o tom stále pochyboval. Ježiš, ktorý vedel, že Tomáš pochybuje, sa mu zjavil a ukázal mu stopy po klincoch na rukách a nohách a ranu v boku. Ako reagoval Tomáš? „Tomáš mu odpovedal: ,Pán môj a Boh môj!‘“ (Ján 20:28). V žiadnom z týchto prípadov nevidíme, že by Ježiš povedal tým, ktorí ho uctievajú, aby prestali, ako to urobili obyčajní ľudia, a dokonca aj anjeli, ktorých niektorí uctievali nesprávne (Skutky 10:25-26; Zjavenie 19:9-10).

Aj dnes môžeme Ježišovi vzdávať úctu tým, že mu ponúkame seba samých ako živú obetu - prostredníctvom viery v Ježiša Krista sa ponúkame Bohu, aby s nami naložil, ako uzná za vhodné (Rimanom 12:1-2). Ježiš povedal: „Boh je Duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v Duchu a pravde“ (Ján 4:24). Boha uctievame v duchu a pravde tým, že sme poslušní jeho príkazom. Uctievanie nespočíva len v tom, že sa Ježišovi klaňame, hádžeme mu k nohám palmové ratolesti alebo spievame a kričíme o svojej láske k nemu. Uctievanie je o tom, že Ho poznávame, komunikujeme s Ním, slúžime Mu a dôverujeme Mu.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Opisuje Biblia, že Ježiša uctievali?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries