settings icon
share icon
Otázka

Aký je význam a dôležitosť nanebovstúpenia Ježiša Krista?

Odpoveď


Keď Ježiš vstal z mŕtvych, „Po svojom utrpení sa im štyridsať dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije.“ (Skutky 1:3) ženám blízko hrobu (Matúš 28:9–10), svojim učeníkom (Lukáš 24:36–43) a viac ako 500 ďalším (1. Korinťanom 15:6). Nasledujúce dni po vzkriesení Ježiš učil svojich učeníkov o Božom kráľovstve (Skutky 1:3).

Štyridsať dní po vzkriesení sa Ježiš so svojimi učeníkmi vybral na Olivovú horu neďaleko Jeruzalema. Tam Ježiš svojim nasledovníkom sľúbil, že čoskoro prijmú Ducha Svätého, a prikázal im, aby zostali v Jeruzaleme, kým nepríde Duch. Potom ich Ježiš požehnal a vzniesol sa do neba. Správu o Ježišovom nanebovzatí nájdete v Lukášovi 24:50–51 a Skutkoch 1:9–11.

Z Písma je zrejmé, že Ježišovo nanebovstúpenie bolo doslovným telesným návratom do neba. Postupne sa vzniesol zo zeme, pozorovaný mnohými prizerajúcimi sa ľuďmi, až kým ho nezakryl oblak. Potom sa objavili dvaja anjeli a prisľúbili ľuďom Kristov návrat: „Tento Ježiš, ktorý bol vzatý od vás do neba, príde tak, ako ste ho videli odchádzať do neba.“ (Skutky 1:11).

Nanebovstúpenie Ježiša Krista má zmysel z niekoľkých dôvodov:

1) Znamenalo to koniec Jeho pozemskej služby. Boh Otec s láskou poslal svojho Syna na svet do Betlehema a teraz sa Syn vracal k Otcovi. Jeho obdobie ľudských obmedzení sa skončilo.

2) Znamenalo to úspech v Jeho pozemskom diele. Všetko, čo prišiel urobiť, dosiahol.

3) Znamenalo to návrat Jeho nebeskej slávy. Ježišova sláva bola počas Jeho času na zemi zahalená, s jednou krátkou výnimkou pri Premenení (Matúš 17:1–9).

4) Symbolizovalo to, že ho Otec vyvýšil nad všetko (Efezanom 1:20-23). Ten, v ktorom sa Otcovi zaľúbilo (Matúš 17:5), bol nad všetko povýšený a dostal meno nad všetky mená (Filipanom 2:9)

5) Umožnilo mu to, aby nám pripravil miesto (Ján 14:2).

6) Znamenalo to začiatok jeho nového diela ako Veľkňaza (Hebrejom 4:14-16) a Prostredníka Novej zmluvy (Hebrejom 9:15).

7) Stalo sa to obrazom aj pre Jeho návrat. Keď Ježiš príde založiť Kráľovstvo, vráti sa tak, ako odišiel - doslova, telesne a viditeľne v oblakoch (Skutky 1:11; Daniel 7:13-14; Matúš 24:30; Zjavenie 1:7).

V súčasnej dobe je Pán Ježiš v nebi. Písmo Ho často zobrazuje po pravici Otca, čo je miesto cti a autority (Žalm 110:1; Efezanom 1:20; Hebrejom 8:1). Kristus je hlavou cirkvi (Kolosanom 1:18), darcom duchovných darov (Efezanom 4:7-8) a tým, kto všetko napĺňa (Efezanom 4:9-10). Nanebovstúpenie Krista bolo udalosťou, ktorá preniesla Ježiša z Jeho pozemskej služby do nebeskej služby.

English
Návrat na slovenskú Domovská stránka
Aký je význam a dôležitosť nanebovstúpenia Ježiša Krista?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries