settings icon
share icon
Otázka

Čo je Kristova láska?

Odpoveď


Fráza „Kristova láska“, na rozdiel od „lásky ku Kristovi“, sa týka lásky, ktorú má Ježiš k ľudstvu. Jeho lásku možno v skratke opísať ako Jeho ochotu konať v našom najlepšom záujme, najmä pri uspokojovaní našej najväčšej potreby, aj keď Ho to stálo všetko a napriek tomu, že sme takej lásky boli úplne nehodní...

Napriek tomu, že Ježiš Kristus je Bohom a od začiatku existoval s Bohom Otcom (Ján 1:1) a Duchom Svätým, ochotne opustil svoj trón (Ján 1:1–14), aby sa stal človekom. Zaplatil trest za náš hriech, aby sme ho nemuseli platiť po celú večnosť v ohnivom jazere (Zjavenie 20:11-15). Pretože za hriech ľudstva zaplatil náš bezhriešny Spasiteľ Ježiš Kristus, Boh, ktorý je spravodlivý a svätý, nám teraz môže odpustiť hriechy, keď prijmeme obeť Ježiša Krista za svoju vlastnú (Rimanom 3:21–26). Kristova láska sa teda prejavuje tým, že opustil svoj domov v nebi, kde bol ctený tak, ako si to zaslúžil, že prišiel ako človek na zem, kde sa mu vysmievali, zrádzali Ho, bili a ukrižovali na kríži, aby zaplatil pokutu za náš hriech a na tretí deň vstal z mŕtvych. Kvôli nám „vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži“, uprednostnil našu spásu pred vlastným pohodlím a životom

(Filipanom 2:3–8).

Niekedy môžu ľudia dobrovoľne položiť život za tých, ktorých považujú za hodných - za priateľov, príbuzných, alebo iných „dobrých“ ľudí - ale Kristova láska ide nad to všetko. Kristova láska sa vzťahuje aj na tých najnehodnejších. Ochotne niesol trest za tých, ktorí Ho mučili, nenávideli, búrili sa proti Nemu, a ktorí si Jeho lásku najviac nezaslúžili (Rimanom 5:6–8). Dal to najväčšie čo mohol dať, tým, ktorí si to najmenej zaslúžili! Obeta je teda podstatou lásky, ktorá sa nazýva láska agapé. Taká je láska Božia, iná ako ľudská láska (Matúš 5:43–48).

Táto láska, ktorú nám prejavil na kríži, je len začiatok. Keď vložíme dôveru v Neho ako svojho Spasiteľa, urobí z nás Božie deti, spoludedičov. Prichádza v nás prebývať prostredníctvom svojho Ducha Svätého a sľubuje, že nás nikdy neopustí a ani nás neopustí (Hebrejom 13:5-6). Máme teda milujúceho spoločníka na celý život. A bez ohľadu na to, čím si prechádzame, On je tu a Jeho láska je nám vždy k dispozícii (Rimanom 8:35). Ale pretože oprávnene vládne ako dobrotivý Kráľ v nebi, musíme mu dať také postavenie, aké si zaslúži, aj v našich životoch, a to miesto Pána (Majstra), a nielen spoločníka. Len vtedy zažijeme život, aký pre nás zamýšľal, a budeme žiť v plnosti Jeho lásky (Ján 10:10b).

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Čo je Kristova láska?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries