settings icon
share icon
Otázka

Bol Ježiš medzi svojou smrťou a vzkriesením v pekle?

Odpoveď


Ľudia majú v tejto otázke veľký zmätok. Koncept, že Ježiš šiel po smrti na kríži do pekla, vychádza z Apoštolského vyznania viery, ktoré hovorí: „Zostúpil do pekiel.“ Aj niekoľko biblických veršov opisuje, že Ježiš zostúpil do „pekiel“, hoci to závisí od prekladu. Ak sa máme do tejto otázky ponoriť hlbšie, v prvom rade musíme porozumieť tomu, čo Biblia učí o ríši mŕtvych.

V hebrejských častiach Písma sa na opis ríše mŕtvych používa slovo „šeol “. Znamená jednoducho „miesto zosnulých duší/duchov.“ Novozmluvným gréckym ekvivalentom tohto slova šeol je slovo hádes, ktoré sa takisto vzťahuje na „miesto zosnulých/mŕtvych.“ Iné verše v Novej zmluve naznačujú, že šeol/hádes je dočasné miesto, kde sú duše uchované až do vzkriesenia a posledného súdu. Zjavenie Jána 20:11-15 poukazuje na jasný rozdiel medzi hádom a ohnivým jazerom. Ohnivé jazero je trvalé a konečné miesto súdu pre zatratených. Hádes je teda len dočasné miesto. Mnoho ľudí hádes aj ohnivé jazero označuje pojmom „peklo,“ čo následne spôsobuje zmätok. Ježiš po smrti nezostúpil do miesta mučenia, ale zostúpil do hádesu.

Šeol/hádes je ríša rozdelená na dve časti – miesto požehnania a miesto súdu (Matúš 11:23; 16:18; Lukáš 10:15; 16:23; Skutky 2:27-31). Príbytok spasených aj príbytok zatratených sa v Biblii označuje všeobecne ako „hádes.“ Príbytok spasených sa v Lukášovi 16:22 nazýva aj „Abrahámovým lonom“ a v Lukášovi 23:43 „rajom“. Príbytok zatratených sa v Lukášovi 16:23 nazýva „peklom“. Príbytky spasených sú od príbytkov zatratených oddelené „veľkou priepasťou“ (Lukáš 16:26). Po smrti Ježiš išiel do príbytku spasených a odtiaľ vzal veriacich so sebou do neba. (Efežanom 4:8-10). Zatratená časť šeolu/hádu zostala nedotknutá. Všetci mŕtvi neveriaci tam očakávajú na prichádzajúci posledný súd. Zostúpil Ježiš do šeolu/hádu? Áno; tak sa píše v Efežanom 4:8-10 a 1. Petrovi 3:18-20.

Niektoré pasáže sú však zdrojom nejasností, ako napríklad Žalm 16:10-11: „lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Dávaš mi poznať cestu života...“ V anglickom preklade King James Version sa tu nesprávne používa slovo „peklo“. Správne by bolo skôr „hrob“ alebo „šeol“. Ježiš lotrovi na vedľajšom kríži nepovedal: „Vidíme sa v pekle.“ Povedal mu: „Dnes budeš so mnou v raji“ (Lukáš 23:43). Ježišovo telo ležalo v hrobe a Jeho duša/duch odišla za spasenými do šeolu/hádu. Žiaľ, v mnohých prekladoch Biblie prekladatelia nie sú presní či dôkladní v tom, ako prekladajú hebrejské a grécke slová pre šeol, hádes a peklo.

Niektorí ľudia veria tomu, že Ježiš išiel do „pekla“, teda na trpiacu stranu šeolu/hádu, aby bol ešte hlbšie potrestaný za naše hriechy. Tento názor je však úplne nebiblický! Pre naše vykúpenie úplne stačila Kristova smrť na kríži. O zmytie našich hriechov sa úplne postarala jeho preliata krv (1 Jánov 1:7-9). Keď visel na kríži, niesol na sebe všetky hriechy ľudstva. Stal sa za nás samotným hriechom: „Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.“ (2 Korinťanom 5:21). Vďaka tomu lepšie rozumieme, prečo Ježiš tak veľmi v getsemanskej záhrade zápasil s kalichom hriechu, ktorý naň mal byť vyliaty na kríži.

Tesne pred smrťou Ježiš povedal: „Je dokonané“ (Ján 19:30). Dokonal svoje utrpenie namiesto nás. Jeho duch/duša išla do hádu (ríše mŕtvych). Ježiš nezostúpil do „pekla“ ani do časti hádu, ktorej vládne utrpenie. Šiel do požehnanej časti hádu, do „Abrahámovho lona“. Ježišovo utrpenie sa skončilo vo chvíli, keď skonal. Zaplatil odplatu za hriech. Potom čakal na vzkriesenie svojho tela a na svoj návrat do slávy pri nanebovstúpení. Zostúpil Ježiš do pekla? Nie. Zostúpil Ježiš do šeolu/hádu? Áno.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Bol Ježiš medzi svojou smrťou a vzkriesením v pekle?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries