settings icon
share icon
Otázka

Aký bol zmysel a účel Ježišových pokušení?

Odpoveď


Po krste bol Ježiš vedený Duchom na púšť, kde bol štyridsať dní pokúšaný diablom (Lukáš 4:1-2). Tri pokušenia na púšti boli pokusom zviesť Ježišovu vernosť od Boha k Satanovi. Podobné pokušenie vidíme v Matúšovi 16:21–23, kde Satan prostredníctvom Petra pokúša Ježiša, aby sa vzdal kríža, pre ktorý bol poslaný. Lukáš 4:13 nám hovorí, že „Keď diabol skončil všetky svoje pokušenia, načas od Neho odišiel“, čo zrejme naznačovalo, že Ježiša Satan ďalej pokúšal, aj keď ďalšie incidenty nie sú zaznamenané. Dôležitým bodom je, že napriek rôznym pokušeniam bol bez hriechu.

To, že bolo Božím zámerom umožniť, aby bol Ježiš pokúšaný na púšti je zrejmé z Ev. Lukáša 4:1 - „Duch ho vodil štyridsať dní po púšti“. Účelom bolo ubezpečiť nás, že máme veľkňaza, ktorý je schopný s nami súcitiť vo všetkých našich slabostiach (Hebrejom 4:15), pretože bol pokúšaný vo všetkých bodoch, rovnako ako sme pokúšaní aj my. Ľudská prirodzenosť nášho Pána mu umožňuje sympatizovať s našimi vlastnými slabosťami, pretože bol vystavený aj slabosti.

„A pretože sám v tom, čo pretrpel, bol skúšaný, môže pomáhať tým, čo sú skúšaní.“ (Hebrejom 2:18). Grécke slovo tu je vo význame „preskúšaný“. Keď sme teda sami skúšaní životnými okolnosťami, môžeme si byť istí, že Ježiš nás chápe a súcití s nami ako ten, ktorý prešiel rovnakými skúškami.

Ježišove pokušenia súvisia s tromi oblasťami, ktoré sú spoločné pre všetkých ľudí. Prvé pokušenie sa týka žiadostivosti tela (Matúš 4:3–4), ktorá zahŕňa všetky druhy telesných túžob. Náš Pán bol hladný a diabol Ho pokúšal premeniť kamene na chlieb, ale odpovedal citáciou z 5. Mojžišovej 8:3. Druhé pokušenie sa týkalo pýchy života (Matúš 4: –7) a tu sa diabol pokúsil použiť proti nemu úryvok z Písma (Žalm 91:11–12), ale Pán opäť odpovedal Svätým písmom (Deuteronómium 6:16) a uviedol, že by bolo nesprávne, aby pokúšal Boha.

Tretie pokušenie sa týka žiadostivosti očí (Matúš 4:8–10) a ak by sa dala dosiahnuť nejaká rýchla cesta k Mesiášstvu, ktorá by obišla ukrižovanie, pre ktoré pôvodne prišiel, toto by bola cesta. Diabol už mal kontrolu nad kráľovstvami sveta (Efezanom 2:2), ale bol pripravený dať všetko Kristovi na oplátku za Jeho vernosť. Samotná myšlienka takmer spôsobí, že sa Pánova božská prirodzenosť zachveje, ale On ostro odpovie: „Pánovi, svojmu Bohu sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.“ (Matúš 4:10; 5. Mojžišova 6:13).

Existuje mnoho pokušení, do ktorých upadáme, pretože naše telo je prirodzene slabé, ale máme Boha, ktorý nás nenechá pokúšať nad rámec toho, čo dokážeme zniesť; poskytne východisko

(1. Korinťanom 10:13). Môžeme teda zvíťaziť a ďakovať Pánovi za vyslobodenie z pokušenia. Ježišova skúsenosť na púšti nám pomáha vidieť tieto bežné pokušenia, ktoré nám bránia účinne slúžiť Bohu.

Okrem toho sa z Ježišovej reakcie na pokušenia učíme to, ako máme reagovať - Písmom. Sily zla k nám prichádzajú s nespočetným počtom pokušení, ale všetky majú v jadre tri rovnaké veci: „žiadostivosť tela, žiadostivosť očí a vystatovanie sa blahobytom“ (1. Jána 2:16). Tieto pokušenia dokážeme rozpoznať a bojovať s nimi iba tak, že nasýtime svoje srdcia a mysle pravdou. Brnenie kresťanského vojaka v duchovnom boji obsahuje iba jednu útočnú zbraň, meč Ducha, ktorým je Božie slovo (Efezanom 6:17). Dôverná znalosť Biblie nám vloží meč do rúk a umožní nám zvíťaziť nad pokušeniami.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Aký bol zmysel a účel Ježišových pokušení?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries