settings icon
share icon
Otázka

Prečo je Ježišova ľudskosť dôležitá?

Odpoveď


Ježišovo ľudstvo je rovnako dôležité ako Ježišovo božstvo. Ježiš sa narodil ako ľudská bytosť, pričom bol stále úplne božský. Koncept Ježišovho človečenstva koexistujúceho s jeho božstvom je pre konečnú ľudskú myseľ ťažko pochopiteľný. Napriek tomu je Ježišova prirodzenosť - úplne človek a úplne Boh - biblickým faktom. Sú ľudia, ktorí tieto biblické pravdy odmietajú a vyhlasujú, že Ježiš bol človek, ale nie Boh (ebionizmus). Doketizmus je názor, že Ježiš bol Boh, ale nie človek. Oba názory sú nebiblické a falošné.

Ježiš sa musel narodiť ako človek z niekoľkých dôvodov. Jeden z nich je načrtnutý v liste Galaťanom 4:4-5: „Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna narodeného zo ženy, narodeného pod Zákonom, aby vykúpil tých, čo sú pod Zákonom, a aby sme dostali synovstvo.“ Iba človek sa mohol „narodiť pod Zákonom“. Žiadna zvieracia alebo anjelská bytosť nie je „pod Zákonom“. Iba ľudia sa rodia pod Zákonom a iba ľudská bytosť mohla vykúpiť iné ľudské bytosti narodené pod tým istým Zákonom. Všetci ľudia, ktorí sa narodili pod Božím Zákonom, sú vinní z porušovania tohto Zákona. Iba dokonalý človek - Ježiš Kristus - mohol dokonale dodržiavať Zákon a dokonale ho naplniť, čím nás z tejto viny vykúpil. Ježiš uskutočnil naše vykúpenie na kríži, keď vymenil náš hriech za svoju dokonalú spravodlivosť (2. Korinťanom 5:21).

Ďalším dôvodom, prečo Ježiš musel byť úplne človekom, je to, že Boh ustanovil nevyhnutnosť vyliatia krvi na odpustenie hriechov (3. Mojžišova 17:11; Hebrejom 9:22). Krv zvierat, hoci bola dočasne prijateľná ako predobraz krvi dokonalého Bohočloveka, nestačila na trvalé odpustenie hriechov, pretože „je predsa nemožné, aby krv býkov a capov odstraňovala hriechy“ (Hebrejom 10:4). Ježiš Kristus, dokonalý Boží Baránok, obetoval svoj ľudský život a vylial svoju ľudskú krv, aby zakryl hriechy všetkých, ktorí v neho kedy uveria. Keby nebol človekom, bolo by to nemožné.

Okrem toho Ježišova ľudskosť mu umožňuje nadviazať s nami vzťah, aký anjeli alebo zvieratá nikdy nemôžu nadviazať. „Veď nemáme veľkňaza, ktorý by s nami nemohol súcitiť v našich slabostiach, ale veľkňaza, ktorý vo všetkom prešiel skúškami podobne ako my, avšak bez hriechu“ (Hebrejom 4:15). Iba človek sa mohol vcítiť do našich slabostí a pokušení. Vo svojom človečenstve bol Ježiš vystavený všetkým rovnakým druhom skúšok ako my, a preto s nami môže súcitiť a pomáhať nám. Bol pokúšaný; bol prenasledovaný; bol chudobný; bol opovrhovaný; trpel fyzickými bolesťami; a znášal utrpenie dlhotrvajúcej a najkrutejšej smrti. Len ľudská bytosť mohla tieto veci zažiť a len ľudská bytosť ich mohla prostredníctvom skúsenosti plne pochopiť.

Napokon bolo nevyhnutné, aby Ježiš prišiel v tele, pretože viera v túto pravdu je predpokladom spasenia. Vyhlásenie, že Ježiš prišiel v tele, je znakom ducha od Boha, zatiaľ čo Antikrist a všetci, ktorí ho nasledujú, to budú popierať (1. Jánov 4:2-3). Ježiš prišiel v tele; dokáže súcitiť s našimi ľudskými slabosťami; jeho ľudská krv bola preliata za naše hriechy; a bol úplne Bohom a úplne človekom. To sú biblické pravdy, ktoré nemožno poprieť.

EnglishNávrat na slovenskú Domovská stránka

Prečo je Ježišova ľudskosť dôležitá?
Zdieľaj túto stránku: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries