Pitanja o BoguPitanja o Bogu

Postoji li Bog? Postoji li dokaz o postojanju Boga?

Koji su atributi Boga? Kakav je Bog?

Je li Bog stvaran? Kako mogu sigurno znati da je Bog stvaran?

Što Biblija podučava o Trojstvu?

Tko je stvorio Boga? Odakle je Bog došao?

Zašto Bog dopušta da se loše stvari događaju dobrim ljudima?

Je li Bog stvorio zlo?

Zašto se Bog Staroga zavjeta toliko razlikuje od Boga Novoga zavjeta?

Što znači da je Bog ljubav?

Govori li Bog nama danas?

Zašto Bog dopušta da se dogode prirodne nepogode, npr. potresi, uragani i tsunamiji?

Što znači imati strah od Boga?

Mijenja li Bog svoje mišljenje?

Voli li Bog sve ljude ili samo kršćane?

Je li Bog muško ili žensko?

Čini li Bog još uvijek čudesna djela?

Je li Bog šovinist / Zagovara li Biblija šovinizam?

Čuje li / uslišava li Bog molitve grješnika / nevjernika?

Zašto je Bog ljubomoran Bog?

Može li se monoteizam dokazati?

Je li pogrešno ispitivati Boga?

Je li itko ikada vidio Boga?

Je li pogrešno ljutiti se na Boga?

Postoji li ikakav uvjerljiv dokaz o Božjem postojanju?

Je li pogrešno biti razočaran u Boga?

Na koji način trebam razumjeti koncept Boga Oca?

Što je slava Božja?

Što znači da je Bog vječan?

Je li Bog pošten?

Što znači da je Bog beskonačan?

Kako Bog izgleda?

Što znači da je Bog svemoguć?

Što znači da je Bog sveprisutan?

Što znači da je Bog sveznajući?

Kažnjava li nas Bog kada sagriješimo?

Zašto Bog zahtijeva vjeru?

Iskušava li nas Bog da sagriješimo?

Što je Božja volja?

Što znači da je Bog svet, svet, svet?

Ako je Bog znao da će se Sotona pobuniti, zašto ga je stvorio?

Što je suština istinskog poznavanja Boga?

Koja su razna Božja imena i što znače?

Je li ponekad Božja volja da vjernici budu bolesni?

Gdje je Bog? Gdje je Bog kada boli?

Tko je Bog? Što je Bog? Kako možemo poznavati Boga?

Kakvo je biblijsko razumijevanje Božjeg gnjeva?


Pitanja o Bogu