settings icon
share icon
Pitanje

Što znači da je Bog duh?

Odgovor


Učenje da je „Bog duh" nalazi se u Ivanu 4,24: „Bog je duh, i koji mu se klanjaju, trebaju se klanjati u duhu i istini." Isus je to rekao ženi koja je mislila da je fizičko mjesto temelj ispravnog štovanja Boga.

Činjenica da je Bog duh znači da Bog Otac nema ljudsko tijelo. Bog Sin došao je na zemlju u ljudskom obliku (Ivan 1,1.14), a ne Bog Otac. Isus je jedinstven kao Emanuel, „Bog s nama" (Matej 1,23). Brojevi 23,19 naglašavaju Božju istinitost uspoređujući ga sa smrtnim ljudima: „Bog nije čovjek da bi slagao ni sin čovječji da bi zažalio" (VB).

Neki se pitaju zašto Biblija ponekad govori o Bogu kao da ima tijelo. Na primjer, Izaija 59,1 spominje Božju „ruku" i „uho". Druga Ljetopisa 16,9 govori o Božjim „očima". Matej 4,4 govori o riječima iz Božjih usta. U Ponovljenom zakonu 33,27 Bog ima „mišice". Svi su ti stihovi primjeri antropomorfizma – način opisivanja Boga s anatomskim ili emocionalnim terminima kako bi ga ljudi bolje razumjeli. Upotreba antropomorfizma, oblika figurativnog jezika, ne znači da Bog ima stvarno tijelo.

Reći da je Bog duh znači da je Bog Otac nevidljiv. Kološanima 1,15 naziva Boga „Bogom nevidljivim". Prva Timoteju 1,17 hvali Boga govoreći: „A Kralju vjekova, besmrtnomu, nevidljivomu, jedinomu mudromu Bogu — čast i slava u vijeke vjekova! Amen" (VB).

Iako je Bog duh, On je također živo, osobno biće. Kao takvog možemo ga osobno poznavati. Jošua 3,10 govori o Bogu ovako: „Po ovome ćete znati da je među vama Bog živi." Psalam 84,2 kaže: „...srce moje i tijelo moje kliču Bogu živomu."

Filozofski, Bog mora biti duh kako bi bio beskonačan. Također, ako bi Bog bio ograničen na fizičko tijelo, ne bi mogao biti sveprisutan (na svim mjestima odjednom). Bog Otac nije ograničen na dimenzionalna ograničenja onoga što je stvoreno, već može biti svugdje u svakom trenutku. Bog je nestvoreni Prvi uzrok koji je sila iza svih drugih bića.

Zanimljivo je da u Ivanu 4,24 Isus uspostavlja vezu između Boga koji je duh i štovanja Boga u duhu i istini. Poanta je da, budući da je Bog duh, ljudi ga moraju štovati ispravno (u istini) i u duhu (sa svojom dušom ili srcem), a ne oslanjati se na tradicije, obrede i fizička mjesta.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što znači da je Bog duh?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries