settings icon
share icon
Pitanje

Zašto se Bog očitovao u Bibliji, a danas se čini skriven?

Odgovor


Biblija bilježi da se Bog ukazuje ljudima, izvodi nevjerojatna i neporeciva čuda, govori čujno i mnoge druge stvari kojima danas često ne svjedočimo. Koji je tome razlog? Zašto je Bog bio spreman otkriti i dokazati se u biblijska vremena, ali danas se čini „skriven" i tih?

Jedan od razloga zašto se Bog danas čini skriven jest jednostavna činjenica svojevoljnog, nepokajanog grijeha. „Tada će oni vapiti GOSPODU, ali on im neće odgovoriti, nego će u ono vrijeme od njih lice svoje sakriti jer su zlo činili djelima svojim" (Mihej 3,4 VB; usp. Ponovljeni zakon 31,18; 32,20). Isto tako, bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu (Hebrejima 11,6). Ponekad ljudi propuštaju dokaze o Bogu zbog odbijanja da vjeruju (vidi Marko 6,1-6) – teško je vidjeti kad odbijate otvoriti oči.

Daleko od skrivanja, Bog je dovršio plan progresivne objave čovječanstvu. Tijekom svog višestoljetnog procesa komunikacije, Bog je ponekad koristio čuda i izravno se obraćao ljudima kako bi otkrio svoj karakter, svoje upute i svoje planove. Između vremena Božjeg govora bilo je tišine. Njegova moć nije bila tako očigledna, a nove objave nisu bile dostupne (vidi 1. Samuelova 3,1).

Prvo Božje čudo – stvaranje – nikada nije bilo skriveno. Stvaranje je bilo i jest primarni dokaz da Bog postoji i način na koji pokazuje mnoge atribute. Iz onoga što je stvoreno, čovjek može vidjeti da je Bog silan, suveren i vječan (Rimljanima 1,20). Stvaranje je bilo Njegova prva deklaracija čovječanstvu. „Nebesa kazuju slavu Božju, i svod nebeski naviješta djelo ruku njegovih" (Psalam 19,1 VB). Nakon stvaranja, Bog je govorio ljudima kako bi se dalje otkrivao i informirao čovjeka o svojim putovima. Prvo je razgovarao s Adamom i Evom, dajući im zapovijedi da ih slijede, a kad ga nisu poslušali, proglasio je prokletstvo. Također se pobrinuo da će svim ljudima poslati Spasitelja koji će nas otkupiti od grijeha.

Nakon uznesenja Enoha u nebo, kao da je Bog opet bio „skriven". No kasnije, Bog je govorio Noi kako bi spasio njega i njegovu obitelj, te Mojsiju davši mu Zakon da ga Njegov narod slijedi. Bog je izvodio čuda kako bi potvrdio Mojsija kao svog proroka (Izlazak 4,8) i izbavio Izraelce iz Egipta. Bog je ponovno izvodio čuda u Jošuino doba kako bi uveo Izrael u Obećanu zemlju, te za vrijeme Ilije i Elizeja da bi potvrdio proroke i borio se protiv idolopoklonstva. Između tih vremena jasne božanske intervencije, prošle su generacije bez da su vidjele čudo ili čule Božji glas. Mnogi su se vjerojatno pitali: „Zašto je Bog danas skriven? Zašto se ne očituje?"

Kad je Isus došao na Zemlju, nakon 400 „tihih godina", izvodio je čuda da bi dokazao da je On doista Sin Božji i potaknuo vjeru u Njega (Matej 9,6; Ivan 10,38). Nakon čuda uskrsnuća, omogućio je svojim apostolima da nastave činiti čuda kako bi dokazali da su doista poslani od Njega, kako bi ljudi povjerovali u Isusa i obazreli se na Novi zavjet kojeg su apostoli pisali.

Postoji nekoliko razloga zašto nam Bog, nakon vremena apostola, više ne govori čujno ili se ne očituje. Kao što smo gore naveli, Bog je već govorio. Njegove su riječi vjerno zapisane i čudesno očuvane stoljećima. Biblija je dovršena. Božja progresivna objava je gotova (Otkrivenje 22,18). Sada imamo dovršeni kanon Pisma, i ne trebamo nikakva čuda za „potvrđivanje" Biblije, koja je već potvrđena. U Božjoj savršenoj Riječi nalazi se sve što nam treba „za poučavanje, za prijekor, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti" (2. Timoteju 3,16). Biblija nas savršeno može učiniti „mudrim za spasenje po vjeri koja je u Kristu Isusu" (2. Timoteju 3,15). Ona je „još čvršća proročka riječ [čvršća od iskustva čuda]. Dobro činite što pazite na nju" (2. Petrova 1,19). Ne trebamo više ništa i ne trebamo tražiti izvanbiblijska otkrivenja. Čineći to dovodimo u pitanje učinkovitost Pisma koje je Bog proglasio dovoljnim.

No, zar nam ne govori Duh Sveti? Naravno, On je naš Utješitelj na ovom svijetu (Ivan 14,16). I može raditi na našoj savjesti i pomoći voditi nas. Ali važno je shvatiti da Duh danas ne daje nova otkrivenja. Umjesto toga nam govori kroz pisanu Riječ Božju, koja je „mač Duha" (Efežanima 6,17). Duh nam često doziva određene stihove u pamet kada su nam najviše potrebni (Ivan 14,26); prosvjetljuje nas da razumijemo Riječ i osnažuje nas da ju živimo. No nitko ne može reći: „Duh mi je otkrio novu činjenicu o nebu, koja se ne nalazi u Bibliji!" To je dodavanje Pismu i pretpostavljanje.

Prorok Habakuk aludira na drugi razlog za današnje „skriveno" Božje stanje: „Pravednik će od svoje vjere živjeti" (Habakuk 2,4). Bog ne daje svom narodu neprekidni lanac čudesnih znakova; nikada ni nije. Umjesto toga očekuje da se pouzdaju u ono što je već učinio, svakodnevno istražuju Pisma i žive po vjeri, a ne po viđenju (Matej 16,4, Ivan 20,29; 2. Korinćanima 5,7).

Naposljetku, prisjetimo se da čak i u onim vremenima kada se činilo da Bog ne čini ništa, On je i dalje suvereni Gospodin svega stvorenja i stalno radi, privodeći svoj savršeni plan kraju. Jedan od najboljih primjera Božjeg „skrivenog" djela jest knjiga Estera, u kojoj se Bog nikada ne spominje, ali koja jasno pokazuje Njegovu suverenu ruku na djelu od početka do kraja.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Zašto se Bog očitovao u Bibliji, a danas se čini skriven?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries