Je li Bog osoba?


Pitanje: Je li Bog osoba?

Odgovor:
Da, Bog je osoba. No, kad kažemo da je Bog „osoba", ne mislimo da je ljudsko biće. Želimo reći da Bog posjeduje „osobnost" i da je racionalno, samosvjesno biće. Teolozi često definiraju osobu kao „individualno biće s umom, osjećajima i voljom". Bog definitivno ima intelekt (Psalam 139,17), emocije (Psalam 78,41) i volju (1. Korinćanima 1,1). Dakle, Bog jest osoba.

Nitko ne sumnja u čovjekovu osobnost, a čovjek je stvoren na Božju sliku (Postanak 1,26-27). Kroz cijelu Bibliju, osobne zamjenice koje se koriste za Boga su On, Njemu i Njega.

Biblija uči da Bog postoji u tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Božje Trojstvo je težak koncept za razumjeti , ali dokaz se nalazi u Bibliji. U Izaiji 48,16 i 61,1, Sin se poziva na Oca i Duha Svetoga (usp. Luka 4,14-19). Matej 3,16-17 opisuje Isusovo krštenje. Bog Duh Sveti spušta se na Boga Sina dok Otac naviješta svoje zadovoljstvo u Sinu. Matej 28,19 i 2. Korinćanima 13,14 također govore o tri različite osobe u Trojstvu.

Bog Otac je osoba s umom (Izaija 55,8-9), emocijama (Psalam 78,40) i voljom (1. Petrova 2,15). Bog Sin je osoba s umom (Luka 2,52), emocijama (Ivan 11,35) i voljom (Luka 22,15). Bog Duh Sveti je osoba s umom (Rimljanima 8,27), emocijama (Efežanima 4,30) i voljom (Galaćanima 5,17). Sve tri osobe Trojstva posjeduju sve Božje osobine (Ivan 6,37-40; 8,17-25; Kološanima 1,13-20; Psalam 90,2; 139,7-10; Job 42,2; 1. Korinćanima 2,9-11; Hebrejima 9,14).

Bog pokazuje svoju osobnu narav u tome što se gnjevi (Psalam 7,11), smije (Psalam 2,4), suosjeća (Psalam 135,14), ljubi (1. Ivanova 4,8), mrzi (Psalam 11,5), uči (Ivan 14,26), kori (Ivan 16,8) i vodi (Rimljanima 8,14). Sve ove radnje podrazumijevaju činjenicu da je Bog osoba.

English
Vratite se na hrvatsku naslovnu stranicu
Je li Bog osoba?

Saznajte kako ...

provesti vječnost s Bogomprimiti oprost od Boga