settings icon
share icon
Pitanje

Što znači da je Bog svemoguć?

Odgovor


Poput atributa sveznajući i sveprisutan, iz čega slijedi da, ako je Bog beskonačan i suveren, kao što znamo da jest, onda On također mora biti svemoguć. On ima svu moć, nad svime, u sva vremena i u svakom pogledu.

Job je govorio o Božjoj moći u Jobu 42,2: „Ja znadem, moć je tvoja bezgranična: što god naumiš, to izvesti možeš.“ Job je priznavao Božju svemoć u ispunjavanju Njegovih planova. Bog je, također, podsjetio Mojsija da On ima potpunu moć da ispuni svoj naum u vezi s Izraelcima: „Jahve reče Mojsiju: 'Zar je ruka Jahvina tako kratka? Sad ćeš vidjeti hoće li se obistiniti moja riječ ili neće.'“

Božja svemoć se nigdje ne vidi jasnije nego u stvaranju. I reče Bog: „Neka bude…“, i bilo je tako (Postanak 1,3. 6. 9, itd.). Da bi čovjek stvarao, potrebni su mu alat i materijal; Bog jednostavno govori, i snagom Njegove riječi sve je bilo stvoreno ni iz čega. „Jahvinom su riječju nebesa sazdana i dahom usta njegovih sva vojska njihova.“ (Psalam 33,6).

Božja moć se također vidi u očuvanju svega što je stvoreno. Sav bi život na zemlji nestao da nam Bog kontinuirano ne pruža sve što nam je potrebno od hrane, odjeće i skloništa, što se Njegovom moći dobiva iz obnovljivih izvora, a čime održava ljude i životinje (Psalam 36,6). More koje prekriva većinu zemlje, a nad kojim nemamo nikakvu moć, preplavilo bi nas da mu Bog nije odredio granice (Job 38,8-11).

Božja se svemoć proteže na vladare i vođe (Daniel 2,21), budući da ih On ograničava ili dozvoljava njihov način vladanja koji je u skladu s Njegovim planom i svrhom. Njegova moć je neograničena u odnosu na Sotonu i njegove demone. Sotonin napad na Joba bio je ograničen na samo određene radnje. Spriječila ga je Božja neograničena moć (Job 1,12; 2,6). Isus je podsjetio Pilata da ne bi imao nikakvu vlast nad Njim da mu je nije dao svemoćni Bog (Ivan 19,11).

Budući da je svemoguć, Bog može učiniti bilo što. Ipak, to ne znači da Bog gubi svoju svemoćnost kada Biblija govori da neke stvari ne može učiniti. Primjerice, Hebrejima 6,18 kaže da On ne može lagati. To ne znači da mu nedostaje moć da laže, već da Bog odlučuje ne lagati u skladu sa svojim vlastitim moralnim savršenstvom. Na isti način, unatoč tome što je svemoćan i mrzi zlo, On dopušta zlu da se dogodi, što je u skladu s Njegovim dobrim naumom. On koristi neke zle događaje da bi dozvolio da se otkrije Njegova svrha, kao i kada se dogodilo najveće zlo – ubojstvo savršenog, svetog, nevinog Jaganjca Božjeg za otkup čovječanstva.

Kao utjelovljeni Bog, Isus Krist je svemoguć. Njegova moć se očituje u čudima koja je činio – Njegovim brojnim iscjeljenjima, hranjenju pet tisuća ljudi (Marko 6,30-44), smirivanju oluje (Marko 4,37-41), kao i pri najvećem prikazu moći: uskrsnuću Lazara i Jairove kćeri iz mrtvih (Ivan 11,38-44; Marko 5,35-43), što je bio primjer Njegove kontrole nad životom i smrti. Krajnji cilj Isusovog dolaska bio je da uništi smrt (1. Korinćanima 15,22; Hebrejima 2,14), te dovede grešnike u ispravan odnos s Bogom. Gospodin Isus je jasno rekao da ima moć položiti svoj život i moć ponovno ga uzeti, što je bila činjenica koju je iznio alegorijski kad je govorio o hramu (Ivan 2,19). On je imao moć, ako bi to bilo potrebno, pozvati dvanaest legija anđela da ga spase od cijelog mučnog događaja (Matej 26,53), no ipak je u poniznosti ponudio svoj život umjesto drugih (Filipljanima 2,1-11).

Veliko otajstvo je da u ovoj moći mogu sudjelovati vjernici koji su sjedinjeni s Bogom u Isusu Kristu. Pavao kaže: „Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova“ (2. Korinćanima 12,9b). Božja moć se u nama najviše uzvisi kada su naše slabosti najveće jer „Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti“ (Efežanima 3,20). Božja moć je ta koja nas održava u stanju milosti unatoč našem grijehu (2. Timoteju 1,12) i Njegova moć je ta koja nas čuva od pada (Juda 24). Silno mnoštvo na nebu će naviještati Njegovu moć za svu vječnost (Otkrivenje 19,1). Neka to bude naša beskrajna molitva!

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Što znači da je Bog svemoguć?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries