settings icon
share icon
Pitanje

Je li Bog muško ili žensko?

Odgovor


Kada proučavamo Sveto pismo, ubrzo nam postaju jasne dvije činjenice. Kao prvo, Bog je Duh i ne posjeduje ljudske karakteristike ili ograničenja. Kao drugo, svi dokazi sadržani u Pismu govore o tome da se Bog čovječanstvu objavio u muškom rodu. Za početak, potrebno je razumjeti Božju pravu narav. Bog je, očigledno, Osoba, jer Bog pokazuje sve karakteristike osobnosti: Bog ima um, volju, intelekt i emocije. Bog komunicira i ima društvene odnose, a Božja osobna djela očituju se kroz cijelo Sveto pismo.

Kao što Ivan 4,24 kaže: „Bog je Duh, i koji mu se klanjaju, moraju mu se klanjati u duhu i istini.“ Budući da je Bog duhovno biće, On ne posjeduje fizičke ljudske karakteristike. Međutim, ponekad figurativan jezik koji se koristi u Pismu pripisuje ljudske karakteristike Bogu kako bi čovjeku omogućio da razumije Boga. To pripisivanje ljudskih karakteristika koje opisuju Boga naziva se „antropomorfizmom“. Antropomorfizam je jednostavan način na koji Bog (koji je duhovno biće) komunicira istinu o svojoj naravi čovječanstvu, odnosno fizičkim bićima. Budući da je čovječanstvo fizičko, ograničeni smo u našem razumijevanju onih stvari koje su izvan fizičkog područja; stoga, antropomorfizam u Pismu pomaže nam da razumijemo tko je Bog.

Poteškoće nastaju kada uzmemo u obzir činjenicu da je čovječanstvo stvoreno na Božju sliku. Postanak 1,26-27 kaže: „I reče Bog: 'Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar ribama morskim, pticama nebeskim i stoci – svoj zemlji – i svim gmizavcima što puze po zemlji!' Na svoju sliku stvori Bog čovjeka, na sliku Božju on ga stvori, muško i žensko stvori ih.”

I muškarac i žena stvoreni su na Božju sliku, u tome da su veći od svih drugih stvorenja budući da oni, poput Boga, imaju um, volju, intelekt, emocije i kapacitet da donose moralne odluke. Životinje ne posjeduju kapacitet da donose moralne odluke i ne posjeduju nematerijalnu komponentu koje čovječanstvo ima. Slika Božja jest ta duhovna komponenta koju posjeduje jedino čovjek. Bog je stvorio čovječanstvo kako bi ono imalo odnos s Njime. Čovječanstvo je jedino stvorenje koje je osmišljeno za tu svrhu.

Rekavši to, muškarac i žena jedini su stvoreni prema tom obrascu Božje slike — oni nisu male „kopije“ Boga. Činjenica da postoje muškarci i žene ne zahtijeva da Bog ima i muška i ženska svojstva. Upamtite, biti stvoren na Božju sliku nema nikakve veze s fizičkim karakteristikama.

Znamo da je Bog duhovno biće i da ne posjeduje fizičke karakteristike. Naravno, to ne znači da je Bog ograničen u načinu na koji sebe objavljuje čovječanstvu. Sveto pismo sadrži svu objavu koju je Bog dao čovječanstvu o sebi, tako da je jedini objektivni izvor informacija o Bogu. Kada gledamo što nam Pismo kaže, postoji nekoliko zapažanja dokaza o obliku u kojemu je Bog objavio sebe čovječanstvu.

Pismo otprilike 170 puta govori o Bogu kao o „Ocu“. Iz očiglednih razloga, netko ne može biti otac ukoliko nije muškoga roda. U slučaju da je Bog odlučio objaviti sebe čovjeku u ženskom rodu, onda bi se na tim mjestima pojavljivala riječ „majka“ a ne „otac“. U Starom i Novom zavjetu, zamjenice muškoga roda koriste se uvijek iznova u odnosu na Boga.

Isus Krist govorio je o Bogu kao o Ocu nekoliko puta, te je u drugim slučajevima koristio zamjenice muškoga roda u odnosu na Boga. Samo u Evanđeljima, Krist koristi izraz „Otac“ u izravnom upućivanju na Boga gotovo 160 puta. Od posebnog je značaja Kristova izjava u Ivanu 10,30: „Ja i Otac jedno smo.“ Očito je da je Isus Krist došao u obliku muškarca kako bi umro na križu kao plaća za grijehe svijeta. Poput Boga Oca, Isus je čovječanstvu bio objavljen u muškome rodu. Sveto pismo bilježi mnogobrojne prigode gdje Krist koristi imenice i zamjenice muškoga roda upućujući na Boga.

Novozavjetne poslanice (od Djela do Otkrivenja) također sadrže gotovo 900 stihova gdje se riječ theos – imenica muškoga roda na grčkom — koristi u izravnom upućivanju na Boga. U bezbrojnim upućivanjima na Boga u Pismu, jasno je da postoji dosljedan obrazac upućivanja s nazivima, imenicama i zamjenicama u muškom rodu. Premda Bog nije muškarac, On je odabrao muški rod kako bi sebe objavio čovječanstvu. Isto tako, Isus Krist, o kojemu se stalno govori s nazivima, imenicama i zamjenicama u muškom rodu, uzeo je oblik muškarca dok je hodao zemljom. Proroci Staroga zavjeta i apostoli Novoga zavjeta govore o Bogu i o Isusu Kristu s imenima i nazivima muškoga roda. Bog se odlučio objaviti u ovome obliku kako bi ljudi mogli lakše razumjeti tko On jest. Iako Bog čini ustupke kako bi nam pomogao da Ga razumijemo, važno je da ne pokušamo, takoreći, „utjerati Boga u kutiju“, stavljajući na Njega ograničenja koja nisu prikladna Njegovoj naravi.

EnglishVratite se na hrvatsku naslovnu stranicu

Je li Bog muško ili žensko?
Podijelite ovu stranicu: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries