අවසාන අවධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න


අවසාන කාලයේ අනාවැකි වලට අනුව සිදුවන්ට යන්නේ මොනවද?

අවසාන කාලය පිළිබඳ ඇති ලකුණු මොනවාද?

සභාව ඔසවා ගැනීම නම් කුමක්ද?

පීඩා කාලය නම් කුමක්ද? පීඩා කාලය අවුරුදු 07 කට පවතින බව අපි දන්නේ කෙසේද?

ඔසවා ගැනීම සිදුවන්නේ කවදාද? පීඩා කාලයට සම්බන්ධව.

යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දෙවන පැමිණීම නම් කුමක්ද?

සහස්‍රයේ රාජ්‍යය නම් කුමක්ද? එය ප්‍රායෝගික ලෙස තේරුම් ගත යුතුද?

144,000 යනු කව්රුන්ද?

පළු කරන පිළිකළ නම් කුමක්ද?

එළිදරව් කිරීම (එළිදරව්ව / ප්‍රකාශය) නම් කුමක්ද?

ආමගැඩන් සටන නම් කුමක්ද?

දෙවියන් වහන්සේගේ දවස නම් කුමක්ද?

ඔසවා ගැනීම හා දෙවන පැමිණීම යන දෙකෙහි වෙනස කුමක්ද?

එළිදරව්වේ අසරුවන් සතරදෙනා කව්ද?

ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමේ ආලෝකයට අනුව අපගේ ජීවිත අප ජීවත් වන්නේ කෙසේද?

මෘගයාගේ ලකුණ කුමක්ද (666)?

එළිදරව් පොතේ මුද්‍රා හත හා හොරණෑ හත කුමක්ද?

මම එළිදරව් පොත තේරුම් ගන්නේ කෙසේද?

අන්ත ක්‍රිස්තු කව්ද?

ලෝක අවසානය පිළිබඳව බයිබලයේ පවසා ඇත්තේ මොනවාද?

අවසාන කාලයේ ව්‍යාජ අනාගතවකතෘවරයා කවුරුන්ද?

අවසාන විනිශ්චයේදී සිදුවන්නේ කුමක්ද?

අවසාන කාලයේ අනාගතවාක්‍ය වල කිසිදු අංශයක් / දර්ශණයක් සම්පූර්ණවී ඇත්ද?

මහා පීඩාව යනු කුමක්ද?

ඉස්ලාමීය අන්ත ක්‍රිස්තුස්? අන්ත ක්‍රිස්තුස් මුස්ලිම් කෙනෙක් වේද?

යාකොබ්ගේ විපත්ති කාලය යනු කුමක්ද?

යේසුස්වහන්සේ නැවත පැමිණෙන්නේ කවදාද කියා දැන ගත හැකිද?

ඔසවා ගැනීමේදි මා යඑට සූදානම් විය හැක්කේ කෙසේද?

බැටළුපැටවාණන්ගේ සරණ මංගල්‍යය යනූ කමක්ද?

මධ්‍ය පීඩා කාලීන ඔසවා ගැනීම පිළබඳි ඇතිමතයේ අන්තර්ගත ශක්තීන් හා දුර්වලතා මොනවාද? මධ්‍ය පීඩා කාලීන වාදය."

සහස්‍ර වාර්ෂික රාජධානිය අත්පත් කරගන්නේ කවුරුන්ද?

වර්තමාන පාප්වහන්සේ හෝ ඉක්බිතිව පත් වනු ලබන පාප්වහන්සේ අන්ත ක්‍රිස්තුස් වේද?

පශ්චාත් පීඩාකාලීන ඔසවා ගැනීම පිළිබඳ ඇති ශක්තීන් හා දුර්වලකම් මොනවාද? (පශ්චාත් පීඩාකාලීන වාදය)

පූර්ව පීඩා කාලීන ඔසවා ගැනීම, එහි ඇති ශක්තීන් සහ දුර්වලතා මොනවාද (පූර්ව පීඩා කාලීන වාදය)?

එළිදරව් පොත 12 වෙනි පරිච්ජේදය අරුත් ගන්වන්නේ කුමක්ද?

ඔසවා ගැනීමෙන් පසු ගැළවීම ලබා ගැනීම සඳහා දෙවන අවස්ථාවක් ලැබේවිද?

එළිදරව් පොතේ ඇති සභා සත යනු කුමක්ද?

අවසාන කාලයෙන් දිවි රැක ගැනීම-එය පිළිබඳව මා දැන ගත යුත්තේ කුමක්ද?

යේසුස්වහන්සේ රාත්‍රියෙහි සොරෙකු මෙන් නැවත පැමිණෙනවා යනුවෙන් කුමක් අදහස් කරන්නේද?

යේසුස්වහන්සේ කුමක්ද අදහස් කරේ "මෙම පරමිපරාව පහව නොයන්නේය" යැයි පවසමින්?

එළිදරව් පොතෙහි සඳහන් වැසිමහල්ලන් විසිහතර දෙනා (24) කවුරුන්ද?

අවසානකාලයේදී ඊශ්‍රායලයේ භුමිකාව කුමක්ද?


නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට අවසාන අවධිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න