පළු කරන පිළිකළ නම් කුමක්ද?


ප්‍රශ්නය: පළු කරන පිළිකළ නම් කුමක්ද?

පිළිතුර:
“පාළු කරන පිළිකුළ” යන වැකිය මතෙව් 24:15 හි සඳහන් වේ. “එබැවින් අනාගතවක්තෘවූ දානියෙල් විසින් ලියන ලද පාළු කරන පිළිකුළ ශුද්ධස්ථානයෙහි තිබෙනවා නුඹලා යම් කලෙක දකින්නහුද (කියවන්නා තේරුම් ගනීවා)” මෙය දානියෙල් 9:27 ට අදාල වේ. “ඔහු සතියකට බොහෝ දෙනෙකු සමග ගිවිසුමක් ස්ථීර කොට, සතිය මැද දී යාගයක් ආහාර පූජාවක් පවත් වන්නේය, පාළු කරන්නෙක් පිළිකුල්ව මුදුන පිට එන්නේය, පාළු කරනදේ පිටට නියමවූ තීන්දුව දක්වාම උදහස වගුරුවනු ලබන්නේයයි කීවේය. ක්‍රි.පූ. 167 දී ග්‍රීක් පාලකයෙක්වූ අන්තියෝකස් එපිපනස් යෙරුසලමේ යුදෙව් දේව මාලිගාවේ යාග පූජාකෙරේද මත සියුස් හට අල්තාරයක් ගොඩ නැගුවා, ඒ වගේම ඔහු යෙරුසලමේ දේව මාලිගාවේ පූජාසන අල්තාරය මත ඌරෙක්ද පූජා කළා. මේ සිදුවීමද පාළු කරන පිළිකුළ ලෙසට හැඳින්විය හැක.

මතෙව් 24:15 හී යේසුස් වහන්සේ මේ පාළු කරන පිළිකුලට පසු අවුරුදු 200 ක කාලයක් පිළිබඳව කථා කරයි. ඉහත සඳහන් දේ මේ වන විටත් සිදුවී ඇත. එම නිසා, යේසුස් වහන්සේ අනාවැකි පවසන්ට ඇති යෙරුසලමේ යුදෙව් දේව මාලිගාවේදී තවත් පාළු කරන පිළිකුලක් හට ගැනීම පිළිබඳව. සමහර බයිබල් විශාරදයින් පවසනවා යේසුස් වහන්සේ අන්තක්‍රිස්තුස් පිළිබඳව කථා කරන්ට ඇති බවට. මන්ද අන්තියෝකස් එපිපනස් කලා සේම ඒ හා සමාන පාළු කරන පිළිකළක් සිදු කරන නිසා. එය සනාථ කළ හැකිය දානියෙල් 9:27 හි දානියෙල් සඳහන් කළ අනාවැකිය සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රි.පූ. 67 දී සිදු නොවීය අන්තියෝකස් එපිපනස් තුළින්. අන්තියෝකස් එපිපනස් ඊශ්‍රායලෙය සමග අවුරුදු හතක ගිවිසුමක් ස්ථීර කලේ නැත. එය කලේ අන්තක්‍රිස්තුස් අවසාන කාලයේදී. ඊශ්‍රායලෙය සමග අවුරුදු හතක ගිවිසුමක් තබන අතර එය පාළු කරන පිළිකුලක් ලෙසට ඊශ්‍රායලයේ දේව මාලිගාවේ දී සිදුවේ.

ඉදිරි පාළු කරන පිළිකුළ කුමක් වූවත්, එය කිසිවකුට කිසිම සැකයක් නොගෙනෙයි. අදාල පුද්ගලයා අන්තක්‍රිස්තුස් බවට. එළිදරව් 13:14 සඳහන් කරනවා සියලු දෙනාට නමස්කාර කිරීමට බල කරා ලෙසට පිළිරුවක් ගොඩ නගන බවට. ජීවමාන දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන ස්ථානය අන්තක්‍රිස්තුස් නමස්කාර කරන ස්ථානයක් බවට පත් කර එය පාළු කිරීමක් බවට පත් වේ. මේ කාලය තුළ ජීවත් වන අය දැන ගත යුතුය මේ අවුරුදු 3 1/2 පීඩා කාලය හා යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ නැවත පැමිණීමද ආසන්න බවට ලකුණක් බව. “එබැවින් ඒ සිදුවන සියල්ලෙන් ජය ගෙන ගැලවෙන පිණිසද මනුෂ්‍ය පුත්‍රයා ඉදිරියෙහි සිටින පිණිසද කන්නලව් කරමින් සෑම කාලයේදීම අවදිව හිඳිල්ලා යැයි කීසේක” (ලූක් 21:36).

English
නැවතත් සිංහල මුල් පිටුවට
පළු කරන පිළිකළ නම් කුමක්ද?

කොහොමද දැනගන්න ...

දෙවියන් වහන්සේ සමග සදාකාලිකත්වයදෙවියන්ගෙන් සමාව ලබාගන්න