settings icon
share icon

Въпроси относно последните времена

Какво ще се случи според пророчеството за последни времена?

Кои са знаците на последните времена?

Какво означава Грабване на църквата?

Какво представлява Скръбта? Как знаем, че Скръбта ще продължи седем години?

Кога ще се случи Грабването по отношение грабване скръбта?

Какво представлява Второто идване на Исус Христос?

Какво е Хилядогодишното царство и трябва ли то да се разбира буквално?

Кои са сто четиридесет и четирите хиляди души?

Какво е мерзостта, която докарва запустение?

Какво е Апокалипсисът?

Коя е битката при Армагедон?

Кой е Господният ден?

Каква е разликата между грабването и второто пришествие?

Кои са четирите конника на апокалипсиса?

Как трябва да живеем в светлината на Христовото завръщане?

Какъв е белегът на звяра (666)?

Какво са седемте печата и седемте тръби в книгата Откровение?

Как мога да разбера книгата Откровение?

Кой е Антихристът?

Кои са двадесет и четиримата старци (24) в Откровение?

Какво е предсказанието на маите за 2012 година?

Какво казва Библията за края на света?

Каква е ролята на Израил в последните времена?

Кой е лъжепророкът на последните времена?

Какво се случва при окончателното осъждане?

Изпълнени ли са някои аспекти на пророчеството за последните времена?

Какво е Голямата Скръб?

Ислямски антихрист? Мюсюлманин ли ще бъде антихристът?

Кое е времето на утеснението на Яков?

Възможно ли е да се узнае кога се завръща Исус?

Как мога да се приготвя да бъда взет с Грабването?

Коя е сватбената вечеря на Агнето?

Кои са силните и слабите страни на мидтрибулационното гледище за грабването (мидтрибулационизъм)?

Кой ще обитава/населява Милениалното Царство?

Дали Папата или следващият Папа е Антихристът?

Кои са силните и слабите страни на посттрибулационното гледище за грабването (посттрибулационизъм)?

Кои са силните и слабите страни на претрибулационното гледище за грабването (претрибулационизъм)?

Какво означава Откровение глава 12?

Ще има ли втори шанс за спасение след Грабването?

Какво символизират седемте църкви в Откровение?

Преживяване на последните времена – какво е нужно да знаем?

Какво означава, че Исус ще се върне като крадец в нощта?

Какво има предвид Исус, когато казва „това поколение няма да премине“?

Кой или какво е Авадон/Аполион?

Може ли конспирация, включваща демони, представящи се за извънземни, да бъде голямата измама в последните времена?

Как можем да се доверим, че библейските пророчества наистина могат точно да предсказват бъдещето?

Защо Илия трябва да се върне преди последните времена (Малахия 4: 5–6)?

Ще има ли храм в Йерусалим през последните времена?

Как мога да преодолея страха си от края на дните?

Ще остане ли живо до Второто пришествие, поколението, което е видяло Израел да се формира като нация?

Какво са Гог и Магог?

Какво е блудницата от Вавилон / мистичният Вавилон?

Живеем ли в последните времена?

Какво означава 666?

Библията пророкува ли за едно световно правителство и единна валута в последните времена?

Каква ще бъде религията в последните времена?

В какво вярват частичните претеристи? Библейски обоснован ли е частичният претеризъм?

Ще има ли частично грабване?

Защо Бог ще освободи Сатана след 1000-годишното си управление?

Може ли наистина да се каже, че завръщането на Христос предстои?

Какво са седемдесетте седмици / седемдесетте седмици в книгата Даниил?

Какво представляват светиите на Голямата скръб?

Кои са двамата свидетели в книгата Откровение?

Какво е несвята троица в последните времена?

Войната в небето в Откровение 12 описва ли първоначалното падане на Сатана или описва ангелска битка в последните времена?

Предсказват ли библейските пророчества, че ще има Трета световна война преди последните времена?Върнете се обратно на основната българска страница

Въпроси относно последните времена
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries