settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да разбера книгата Откровение?

Отговор


Ключът за тълкуване на Библията, особено за книгата Откровение, е да имате последователна херменевтика. Тази дисциплина е изучаването на принципите на тълкуването. С други думи, тя е начина, по който вие тълкувате Писанието. Нормална херменевтика или нормално тълкуване на Писанието означава, че един пасаж или стих трябва да се разбира в неговия нормален смисъл, освен ако не показва ясно, че авторът е използвал метафоричен език. Не трябва да търсим други значения, ако нормалното значение на изречението има смисъл. Също, не трябва да тълкуваме Писанието в духовен смисъл, като внасяме значения на думи или изрази, когато е ясно, че авторът, под водителството на Святия дух, е искал да бъдат разбрани така, както са написани.

Един пример е Откровение 20. Много влагат различни значения на стиховете за хиляда годишния период. Но езикът не подсказва по никакъв начин, че сведенията за хилядата години трябва да се приемат, че означават нещо друго освен буквален период от хиляда години.

Ясно изложение на книгата Откровение се намира в Откровение 1:19. В първа глава възкръсналият и възнесен Христос говори на Йоан. Христос казва на Йоан да „Напиши това, което си видял, и това, което е, и това, което ще бъде след това”[Верен]. Нещата, които Йоан вече е видял, са записани в глава 1. „Което е” (това, което се случва по времето на Йоан) е записано в глави 2-3 (писмата до църквите). „Което ще бъде след това” (бъдещите неща) са записани в глави 4-22.

Общо казано, Откровение глави 4-18 говори за Божиите присъди върху хората по земята. Тези присъди не са за църквата (1 Солунци 5:2, 9). Преди да започнат присъдите църквата ще бъде премахната от земята в събитие, наречено грабването (1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:51-52). Глави 4-18 описват времето на „утеснението на Яков” – скръб за Израел (Еремия 30:7; Даниил 9:12, 12:1). Това е също време, когато Бог ще съди невярващите заради техния бунт срещу Него.

Глава 19 описва завръщането на Христос с църквата, невястата на Христос. Той побеждава звяра и лъжепророка и ги хвърля в огненото езеро. В 20-та глава Христос връзва Сатана и го хвърля в бездната. Тогава Христос установява на земята своето царство, което ще продължи 1000 години. В края на тези години Сатана е пуснат и той повежда бунт срещу Бога. Бързо е победен и също е хвърлен в огненото езеро. След това идва окончателният съд, присъдата за всички невярващи, когато те също са изхвърлени в огненото езеро.

Глави 21 и 22 описват това, което се нарича вечно състояние. В тях Бог ни казва на какво ще прилича вечността с Него. Книгата Откровение може да бъде разбрана. Бог нямаше да я даде на нас, ако нейното значение беше пълна загадка. Ключът към разбирането на книгата Откровение е да я тълкуваме колкото се може по-буквално – тя казва това, което има предвид и има предвид това, което казва.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да разбера книгата Откровение?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries