settings icon
share icon
Въпрос

Кой е лъжепророкът на последните времена?

Отговор


Лъжепророкът на последните времена е описан в Откровение 13:11-15. Той също е наречен „вторият звяр“ (Откровение 16:13, 19:20, 20:10). Заедно с Антихриста и Сатана, който ги овластява и двамата, лъжепророкът е третата страна в тази несвята троица.

Апостол Йоан описва този човек и ни дава указания за разпознаването му, когато се появи. Първо, той излиза от земята. Това може да означава, че той се издига от бездната на ада с всички демонични сили на ада под негово властване. Също може да означава, че той произлиза от скромно положение, неизвестно и потайно, докато не блесне на световната сцена като дясна ръка на Антихриста. Той е описан, че има рога като агне, и че говори като змей. Рогата на агнетата са просто малки подутини на главите им докато агнето не стане овен. Вместо да има множеството глави и рога на Антихриста, които показват неговата сила, могъщество и свирепост, лъжепророкът идва като агне, обаятелно, с убедителни думи, които предизвикват съчувствие и доброжелателност у другите. Той може да бъде изключителен проповедник или оратор, чиито демонично натоварени думи ще мамят множествата. Но той говори като змей, което означава, че неговото послание е посланието на змей. Откровение 12:9 определя змея като дяволът и Сатаната.

Стих 12 ни дава мисията на лъжепророка на земята, която е да принуди човечеството да се покланя на Антихриста. Той има цялата власт на Антихриста, защото също като него е овластен от Сатаната. Не е ясно дали хората са принудени да се покланят на Антихриста или са толкова запленени от тези силни същества, че повярват на измамата и му се покланят доброволно. Фактът, че вторият звяр използва чудотворни знамения и чудеса, включително огън от небето, за да утвърди правдоподобността и на двамата, изглежда показва, че хората ще се поклонят пред тях в преклонение към тяхната сила и послание. Стих 14 продължава да ни казва, че измамата ще бъде толкова голяма, че хората ще издигнат идол на Антихриста и ще му се покланят. Това напомня за огромния златен образ на Навуходоносор (Даниил 3), пред който всички трябвало да коленичат и да отдават почит. Откровение 14:9-11 описва ужасната съдба, която очаква онези, които почитат образа на Антихриста.

Тези, които преживеят ужасите на Скръбта до този момент, ще бъдат изправени пред два трудни избора. Онези, които откажат да се покланят на образа на звяра, ще бъдат обречени на смърт (стих 15), но тези, които, които му се поклонят, ще си навлекат яростта на Бог. Образът ще бъде необикновен с това, че ще може да „говори“. Това не означава, че ще оживее – гръцката дума тук е пневма, означаваща „дъх“ или „полъх“ на въздух, не думата биос („живот“) – но това означава, че образът ще има някаква способност да прогласява посланието на Антихриста и лъжепророка. Освен, че ще бъде говорител на тях двамата, образът също ще осъжда на смърт тези, които откажат да се покланят на несвятата двойка. В нашия технологичен свят не е трудно да си представим такъв сценарий.

Който и да се окаже лъжепророкът, последното измамване на света ще е ужасно и последното вероотстъпничество ще бъде голямо и целият свят ще бъде уловен в него. Измамниците и лъжеучителите, които виждаме днес, са предшествениците на Антихриста и лъжепророка и не трябва да бъдем заблудени от тях. Тези лъжеучители изобилстват и те ни придвижват към окончателно сатанинско царство. Трябва вярно да провъзгласяваме спасителното благовестие за Исус Христос и да спасяваме душите на мъжете и жените от идващото бедствие.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кой е лъжепророкът на последните времена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries