settings icon
share icon
Въпрос

Коя е сватбената вечеря на Агнето?

Отговор


В своето видение в Откровение 19:7-10 Йоан видял и чул небесните множества да хвалят Бог, защото сватбеното пиршество на Агнето – буквално „сватбената вечеря“ – щяла всеки момент да започне. Представата за сватбената вечеря може да се разбере по-добре в светлината на сватбените обичаи по времето на Христос.

Тези сватбени обичаи имали три главни части. Първо се сключвал брачен договор между родителите на булката и на младоженеца и родителите на булката плащали зестра на младоженеца или на неговите родители. Тогава започвал това, което било наречено годежен период – каквото днес бихме нарекли годеж. Това било периодът, в който се намирали Йосиф и Мария, когато тя открила, че очаква дете (Матей 1:18; Лука 2:5).

Втората стъпка в процеса настъпвала година по-късно, когато младоженецът, предружен от приятелите си, отивал в къщата на булката посред нощ с факелно шествие по улиците. Булката знаела предварително, че това ще се случи, и затова се приготвяла с приятелките си и те всички се присъединявали към шествието, което свършвало пред дома на младоженеца. Този обичай е основата на притчата за десетте девици в Матей 25:1-13. Третата част била самата сватбена вечеря, която можела да продължава с дни, както това било илюстрирано от сватбата в Кана в Йоан 2:1-2.

Това, което обрисува Йоановото видение в Откровение, е сватбеното пиршество на Агнето (Исус Христос) и Неговата булка (Църквата) в неговата трета част. Внушението е, че първите две части вече са се случили. Първата част била завършена на земята, когато всеки отделен вярващ положел своята вяра в Христос като Спасител. Зестрата, пратена на Родителя на Младоженеца (Бог Отец) била кръвта на Христос, пролята заради Булката. Тогава днешната Църква на земята се „сгодява“ за Христос и като мъдрите девици в притчата, всички вярващи ще гледат и очакват появата на Младоженеца (Второто Пришествие). Втората част символизира Грабването на Църквата, когато Христос идва да поиска Своята булка и да я заведе в дома на Отца. После следва сватбената вечеря като трета и последна стъпка.

Посетилите сватбеното пиршество ще бъдат не само Църквата като Христовата булка, но също и други. „Другите“ включват старозаветните светии, които ще възкръснат при Второто Пришествие, както и преследваните мъртви при Скръбта. Както ангелът казал на Йоан да запише: „Блажени тия, които са призвани на сватбената вечеря на Агнето“ (Откровение 19:9). Сватбената вечеря на Агнето е величествена празненство на всички, които са в Христа!
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Коя е сватбената вечеря на Агнето?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries