settings icon
share icon
Въпрос

Защо Бог ще освободи Сатана след 1000-годишното си управление?

Отговор


Откровение 20: 7-10, „И когато се свършат хилядата години, Сатана ще бъде пуснат от тъмницата си

и ще излезе да мами народите по четирите краища на земята, Гог и Магог, да ги събере за войната, чийто брой е като морския пясък.

И те се разпростряха по цялата широчина на земята и обиколиха стана на светиите и възлюбения град; но огън падна от Бога от небето и ги погълна.

И дяволът, който ги мамеше, бе хвърлен в езерото от огън и сяра, където са и звярът, и лъжепророкът; и ще бъдат мъчени денем и нощем до вечни векове.

"В този пасаж Библията предсказва един последен бунт, подбуден от дявола, и решителната победа над бунта.

В началото на хилядолетието ще бъдат живи само вярващи (Откровение 19: 17–21) — тези, които са живели през скръбта и тези, които се завръщат с Господ при Неговото второ пришествие. Това ще бъде време на мир, несравнимо в историята (Исаия 2: 4; Йоил 3:10; Михей 4: 3). Исус ще седне на трона на Давид, управлявайки цялото Си творение. Исус ще гарантира, че всеки има всичко, от което се нуждае и няма да толерира греха, толкова разпространен в днешното общество (Псалм 2: 7–12; Откровение 2: 26–29; 19: 11–16). Можем само да си представяме такова време — „рай на земята".

Вероятно вярващите, които са живели през скръбта, ще бъдат смъртни и ще заселят отново земята по време на хилядолетното царство. Без опустошителното въздействие на греха, можем да си представим, че прираста на населението през хилядолетието ще бъде огромен. Всички родени през хилядолетието ще се радват на предимствата и благословиите на Христовото царуване на земята. Те все пак ще се родят с природата на греха и ще трябва свободно да се покаят и да повярват на Евангелието, като лично избират Христос за Спасител и Господ.

В края на хилядолетието Сатана ще бъде освободен от бездънната яма. Той ще започне да заблуждава огромно множество, за да го последва в един последен бунт. Изглежда, че колкото повече скръбта се отдалечава в историята, толкова повече човечеството ще приеме мирния им живот за даденост; някои дори могат да изпитват съмнения относно добротата на Бог. Въпреки, че за броят на бунтовниците от страната на Сатана се казва „като пясъка на морския бряг" (Откровение 20: 8), те ще бъдат малцинство в сравнение с броя на тези, които не се бунтуват.

След като Бог знае проблемите, които Сатана ще причини (отново) по света, защо го освобождава? Писанието не дава окончателен отговор. Една от причините обаче може да бъде да се даде окончателен изпит за човечеството. В продължение на 1000 години изкусителят ще бъде заключен и повечето смъртни на земята никога няма да са изпитвали изкушение от духовното царство. Бог е създал човечеството със свободна воля и Той позволява тази воля да бъде изпитана. Бъдещите „хилядолетия" — родените по време на хилядолетното царство — все още ще трябва да правят съзнателен избор да последват Христос или да последват Сатана. Освобождаването на дявола от Бог ще им даде възможност да избират.

Друга възможна причина Бог да освободи Сатана е да демонстрира грешната природата, присъща на цялото човечество (вж. Еремия 17: 9). Дори след 1000 години божествена утопия на земята, човечеството ще има скрита способност да се бунтува. Друга причина за освобождаването на Сатана би могла да бъде с целл да ни покаже, още веднъж, колко лесно подлежим на измама. Както Адам и Ева отхвърлиха своя Едем поради няколко думи от измамника, така ще направят и множеството потомци на Адам и Ева. Ние сме от плът и кръв и сме склонни към измама.

Освобождавайки Сатана от ямата, Бог може също да възнамерява да разкрие нещо за собствената си природа. В продължение на 1000 години Неговата благодат и доброта ще се показват непрекъснато, и в края на това време Той ще има нулева толерантност към бунта. Неговата справедливост ще отпадне и тези, решили да се бунтуват, няма да имат „втори шанс" .

Освобождаването на Сатана от Бог в края на хилядолетието покаже също, че Сатана е бил и винаги ще бъде враг на човечеството. Тъй като Бог ни обича, Сатана изпитва специална омраза към нас. Още от падането на Сатана (Исая 14, Езекиил 28) той е противник на вярващите и е подходящо описан като измамника на човечеството (Йоан 8:44). Всичко, което той може да даде или обещае на човека, е смърт и унищожение (Йоан 10:10). Сатана също е показан в Откровение 20 като истински победен враг и крайната му гибел е сигурна заедно с тази на всички, които го следват. Сатана е създадено същество, което е безсилно пред Бог.

Защо Бог ще освободи Сатана в края на 1000-те години? Можем също толкова лесно да попитаме защо Бог позволява на Сатана всякакви свободи, дори и сега. В крайна сметка отговорът трябва да се намери в суверенния план на Бог за разкриване на пълнотата на Неговата слава. Божият суверенитет се простира дори до Сатана и Бог е в състояние да използва всичко — дори злите действия на Сатана — за осъществяване на Неговия свят план (вж. 1 Тимотей 1:20 и 1 Коринтяни 5: 5).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Защо Бог ще освободи Сатана след 1000-годишното си управление?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries