settings icon
share icon
Въпрос

Какво означава, че Исус ще се върне като крадец в нощта?

Отговор


Представата за връщането на Христос като крадец идва от Матей 24:43: „Но това да знаете, че ако домакинът би знаел в кой час щеше да дойде крадецът, бдял би, и не би оставил да му подкопаят къщата“. Важните елементи от предупреждението на Исус са, че никой не знае кога ще се завърне Той, и че ние трябва да бъдем в състояние на готовност, винаги очакващи Неговото предстаящо връщане. Исус предупредил, че трябва да сме винаги подготвени, защото никой освен Отца не знае часа на Неговото завръщане (Матей 24:36-44).

Това събитие станало известно като Грабването. Думата „грабване“ не се появява никъде в Библията, но събитието присъства. Думата, използвана на гръцки, е harpazo („да отнесеш“; „да сграбчиш“), намираща се в 1 Солунци 4:16-17: „Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христа ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем всякога с Господа“.

Внезапността на това събитие е описано в 1 Коринтяни 15:51-54 като „миг, в мигване на око“. Няма да има предупреждение за Христовото идване, точно както крадец в нощта идва без предупреждение. Затова Матей 24:44 ни казва, че трябва „да бъдем готови; защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде“.

За християните Грабването ще бъде желано събитие, но за всеки друг това ще бъде време на голяма скръб. Представете си да бъдете оставени докато милиони християни по целия свят изведнъж изчезнат без обяснение. Достатъчно сме били предупредени от Библията и свидетелството на самия Божи Син да бъдем подготвени. Трябва да бъдем бдителни и трябва да бъдем защитени от пълната Божия броня (Ефесяни 6:13-18). Дяволът обикаля земята да търси християни с пукнатина по тяхната броня. Не бъдете подлъгани да повярвате, че дяволът се съсредоточава само върху грешници. Той вече ги притежава и няма причина да се безпокои с тях, докато те не започнат да се събуждат духовно за Исус Христос. Грижата на дявола са християните. Ние сме онези, които той иска да поквари и разруши, и ето защо християните трябва винаги да бъдат бдителни и готови за часа на Господното завръщане.

Ние също имаме присъствието на Божия Свети Дух да ни поучава и да ни води. Имаме всичко, от което се нуждаем, да водим благочестив живот в подчинение на Божието Слово, без да имаме никакво извинение да бъдем неподготвени.

Благодарим на Бог, че ни обича достатъчно да ни осигури начин да избегнем и осъждението на Бог. Начинът е Исус Христос. Като приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител и по Божията благодат ние получаваме прошка за греховете, милост и спасение с обещанието за вечен живот (Йоан 3:16; Ефесяни 2:8-9). Нашето спасение в Христос е средството, чрез което можем да бъдем подготвени и да ликуваме при Неговото завръщане.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво означава, че Исус ще се върне като крадец в нощта?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries