Какво ще се случи според пророчеството за последни времена?


Въпрос: Какво ще се случи според пророчеството за последни времена?

Отговор:
Библията разказва много за последните времена. Почти всяка книга на Библията съдържа пророчество, което засяга последните времена. Вземането на всички тези пророчества и организирането им може да бъде трудно. Ето много кратко резюме за това, което Библията заявява, че ще стане в последните времена:

Христос ще вземе всички новородени вярващи, които са част от църквата (новозаветните светии) от земята – събитие, известно като Грабването (1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни15:51). Тези вярващи ще бъдат наградени за добри дела и служението през времето си на земята на Христовото съдилище, или ще изгубят награди, но не и вечен живот, заради липса на служение и покорство (1 Коринтяни 3:11-15; 2 Коринтяни 5:10).

Антихристът (звяра) ще се възцари и ще подпише мирен пакт (договор) с Израел за седем години (Данаил 9:27). Този седемгодишен период е известен като Скръбта. По време на Скръбта ще има ужасни войни, глад, болести и природни бедствия. Бог ще излива гнева Си срещу греха, злото и порочността. Скръбта ще съдържа четирите конника на апокалипсиса и седемте печата, тръби и чашите с гняв.

Около средата на 7 години, антихристът ще наруши мирния договор с Израел и ще обяви война срещу тях. Антихристът ще извърши мерзостта, която докарва запустение и ще установи изображение на себе си, за да му се покланят в храма (Данаил 9:27; 2 Солунци 2:3-10). Втората половина на Скръбта е известна като Голямата скръб и времето на утеснението на Яков.

В края на седемте години на Скръбта антихристът ще започне финална атака срещу Йерусалим, кулминираща в Битката при Армагедон. Исус Христос ще се върне, ще унищожи антихриста и неговите армии и ще ги хвърли в огненото езеро (Откровение 19:11-21). Христос тогава ще върже Сатана в Бездната за 1000 години и ще управлява Неговото земно царство през тези 1000 години (Откровение 20:1-6).

В края на 1000 години Сатана ще бъдат пуснат, победен отново и след това хвърлен в огненото езеро (Откровение 20:7-10). Христос тогава ще съди всички невярващи (Откровение 20:10-15) пред Големия бял престол, хвърляйки ги всички в огненото езеро. След това Христос ще въведе Ново небе и Нова земя – вечното жилище за вярващите. Там повече няма да има никакъв грях, мъка или смърт. Също така, Новият Йерусалим ще слезе от небето (Откровение глави 21-22).

English
Върнете се обратно на основната българска страница

Какво ще се случи според пророчеството за последни времена?