settings icon
share icon
Въпрос

Ще има ли частично грабване?

Отговор


Има някои вярващи, които смятат, че в грабването ще бъдат взети само верни християни, докато неверните християни ще бъдат оставени на земята да страдат по време на скръбта. Проблемът е, че Библията не поддържа подобна концепция. Пасажите, които описват грабването (1 Коринтяни 15: 50–57; 1 Солуняни 4: 13–18), се прилагат универсално за всички християни, зрели и незрели, верни и непокорни. Стихове като Римляни 8: 1 и 1 Солунянии 5: 9 ни казват, че Бог не излива гнева Си върху християните. Няма никакви библейски доказателства за частично грабване. Всеки вярващ ще бъде взет на небето при грабването.

Притчата на Исус за десетте девици в Матей 25: 1–13 , според някои е „доказателство" за частично грабване. Обаче петте девици, в чиито лампи не е имало масло, не са символ на изоставени вярващи; те по-скоро представят как невярващите са оставени. Ключът е стих 12, където младоженецът казва на останалите: „А той отговори: Истина ви казвам: Не ви познавам. " Тези, които Исус познава, вярват в Него, независимо дали са бдителни или не. Същественият елемент в притчата е маслото в лампите — маслото е символ на Светия Дух. Тези, които имат Святия Дух, който живее в сърцата им, ще бъдат взети в грабването, защото те наистина са християни. Тези, които изповядват вяра в Христос, но които не притежават Неговия Дух, ще бъдат изоставени.

Урокът за нас е да бъдем готови, защото Христос идва отново за Своите, но Той ще дойде като „крадец" (1 Солуняни 5: 4) — внезапно, неочаквано и необявено. Ще бъдат взети само онези, чиито лампи (сърца) съдържат маслото (Светия Дух). Останалите, независимо от професиите им, ще бъдат изоставени. Исус знае своите и когато ни се обади, ние ще отговорим. На останалите ще каже: „Не те познавам." Днес е денят на спасението (2 Коринтяни 6: 2) и онези, които не познават Христос, е добре да не се бавят повече.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ще има ли частично грабване?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries