settings icon
share icon
Въпрос

Кои са силните и слабите страни на претрибулационното гледище за грабването (претрибулационизъм)?

Отговор


В есхатологията е важно да помним, че почти всички християни са съгласни за три неща: 1) ще дойде време на такава Скръб, каквато светът никога не е виждал; 2) след Скръбта Христос ще се завърне да установи царството Си на земята и 3) ще има Грабване - преминаване от смъртност към безсмъртие - за вярващите (Йоан 14:1-3; 1 Коринтяни 15:51-52; 1 Солунци 4:16-17). Въпросът е кога настъпва Грабването по отношение на Скръбта и Второто Пришествие?

През годините са възникнали три основни теории относно определянето на грабването: претрибулационизъм (вярването, че Грабването ще настъпи преди да започне Скръбта), мидтрибулационизъм (вярването, че Грабването ще настъпи по средата на Скръбта) и посттрибулационизъм (вярването, че Грабването ще настъпи в края на Скръбта). Тази статия се занимава по-специално с претрибулационното виждане.

Претрибулационизмът учи, че Грабването настъпва преди да започне Скръбта. По това време църквата ще срещне Христос във въздуха и после известно време след това Антихристът ще се прояви и Скръбта ще започне. С други думи, Грабването и Христовото Второ Пришествие, (за да установи Своето царство), са разделени от поне седем години. Според това виждане църквата няма да преживее нищо от Скръбта.

От библейска гледна точка претрибулационното виждане е доста приемливо. Например, църквата не е определена за гняв (1 Солунци 1:9-10, 5:9), а вярващите няма да бъдат застигнати от Господния Ден (1 Солунци 5:1-9). На църквата във Филаделфия било обещано да бъде запазена от „часа на изпитанието, което ще дойде върху цялата вселена“ (Откровение 3:10). Забележете, че обещанието не е запазване по време на изпитанието, а избавление от часа, т.е. от периода време на изпитанието.

Претрибулационизмът също намира подкрепа в това, което не се намира в Писанието. Думата „църква“ се появява деветнадесет пъти в първите три глави на Откровението, но показателно, думата не е използвана отново до глава 22. С други думи, в цялото дълго описание на Скръбта в Откровение думата църква забележимо отсъства. Всъщност, Библията никога не използва думата „църква“ в пасаж, отнасящ се до Скръбта.

Претрибулационизмът е единствената теория, която ясно поддържа разграничението между Израил и църквата и Божия отделен план за всеки. Седемдесеттте „седмини“ на Даниил 9:24 са отсъдени за народа на Даниил (юдеите) и светия град на Даниил (Ерусалим). Това пророчество казва ясно, че седемдесетата седмица (Скръбта) е време за очистване и възстановяване за Израил и Ерусалим, а не за църквата.

Също, претрибулационизмът има историческа подкрепа. От Йоан 21:22-23 изглежда, че ранната църква е гледала на Христовото завръщане като на предстоящо, че той може да се завърне всеки момент. Иначе, не биха се задържали слуховете, че Исус ще се завърне по времето на живота на Йоан. Непосредственото очакване, което е несъвместимо с другите две теории за Грабването, е ключова догма на претрибулационизма.

И претрибулационинното виждане изглежда, че в най-голяма степен съответства на Божия характер и неговото желание да избави праведните от наказанието на света. Библейски примери за Божието спасение включват Ной, който бил спасен от световния потоп; Лот, който бил спасен от Содом; и Раав, която била избавена от Ерихон (2 Петрово 2:6-9).

Една забележима слабост на претрибулационизма е неговото сравнително късно развитие като църковна доктрина, която не била формулирана в детайли до ранните години на 19 век. Друга слабост е, че претрибулационизмът разделя завръщането на Исус Христос на два „етапа“ – Грабването и Второто Пришествие – докато Библията не разграничава ясно никакви такива етапи.

Друга трудност, с която се сблъсква претрибулационното гледище, е фактът, че очевидно ще има светии при Скръбта (Откровение 13:7, 20:9). Претрибулационистите отговарят на това като разграничават старозаветните светии и светиите на Скръбта от новозаветната църква. Вярващите, които са живи при Грабването, ще бъдат преместени преди Скръбта, но ще ги има онези, които ще дойдат при Христос по време на Скръбта.

И една последна слабост на претрибулационното виждане се споделя от другите две теории, а именно, Библията не дава изрична времева линия относно бъдещите събития. Писанието не учи ясно едно гледище пред друго и ето защо имаме различни мнения за последните времена и разнообразие как би трябвало да се съгласуват свързаните пророчества.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са силните и слабите страни на претрибулационното гледище за грабването (претрибулационизъм)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries