settings icon
share icon
Въпрос

В какво вярват частичните претеристи? Библейски обоснован ли е частичният претеризъм?

Отговор


Претеризмът е есхатологично виждане, че библейските пророчества за „последните времена" вече са изпълнени. Тоест, когато четем какво казва Библията за скръбта, ние четем история. Претеризмът е разделен на два лагера: пълен (или последователен) претеризъм и частичен претеризъм. Пълният претеризъм споделя крайно мнение, че всички пророчества в Библията са изпълнени по един или друг начин. Частичните претеристи приемат по-умерен подход и много от тях смятат, че пълните претеристи са ерес.

Тези, които се придържат към частичният претеризъм, вярват, че пророчествата в Даниил, Матей 24 и Откровение (с изключение на последните две или три глави) вече са изпълнени и то не по-късно от първи век преди новата ера. Според частичния претеризъм няма грабване а пасажите, описващи голямата скръб и Антихриста, всъщност се отнасят до разрушаването на Йерусалим през 70 г. от римския император Тит. Частичните претеристи наистина вярват в завръщането на Христос на земята и в бъдещо възкресение и съд, но те не учат за хилядолетно царство или, че Израел като нация има място в бъдещия план на Бог. Според частични претеристи библейските препратки към „последните дни" говорят за последните дни на Стария еврейски завет, а не за последните дни на самата земя.

За да поддържат своята позиция, частичните претеристи настояват, че книгата Откровение е написана рано (преди 70 г.). Те също трябва да използват непоследователна херменевтика, когато тълкуват пророческите пасажи. Според претеристичния възглед за последните времена, глави 6-18 от Откровението са силно символични и не описват никакви буквални събития. Тъй като разрушаването на Йерусалим не включва унищожаването на морския живот (Откровение 16: 3) или агонизиращата тъмнина (стих 10), и това се тълкува от претеристите като чиста алегория. Според претеристите обаче глава 19 трябва да се разбира буквално — Исус Христос ще се завърне физически. Но глава 20 отново се тълкува алегорично от претеристите, докато глави 21-22 се разбират буквално, поне отчасти, тъй като наистина ще има ново небе и нова земя.

Никой не отрича, че Откровението съдържа удивителни и понякога объркващи видения. Никой не отрича, че Откровението описва много неща образно — такава е природата на апокалиптичната литература. Обаче произволно да се отрече буквалният характер на избрани части от Откровение означава да се унищожи основата на тълкуването на която и да е част от книгата буквално. Ако язвите, свидетелите, звярът, лъжепророкът, хилядолетното царство и т.н., са алегорични, тогава на какво основание твърдим, че второто пришествие на Христос и новата земя са буквални? Това е провалът на претеризма — той оставя тълкуването на Откровението на мненията на тълкувателя.

Господ казва още: „А веднага след скръбта на онези дни слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят.

Тогава ще се яви на небето знамението на Човешкия Син; и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят Човешкия Син, идващ на небесните облаци със сила и голяма слава."(Матей 24: 29–30). За да се случат събитията от тези два стиха, Исус Христос трябва да се е върнал телесно през 70 г., но не го е направил. Частичният претерист вярва, че тези стихове не се отнасят до телесно завръщане на Христос, а до явяването на Неговия съд. Това обаче не е нещо, което нормалното буквално четене на текста би накарало всеки да повярва. Това е „Човешкият син", когото хората виждат, а не само Неговия съд.

Частичните претеристи апелират и към Матей 24:34, където Исус говори за „това поколение". Те казват, че Христос е имал предвид живите по времето, когато е изрекъл думите, записани в тази глава; по този начин скръбта е трябвало да се случи в рамките на около 40 години от Неговото изказване. Ние обаче вярваме, че Исус не е имал предвид хората живели по негово време, а поколението, което ще бъде свидетел на събитията, записани в Матей 24: 15–31. Това бъдещо поколение ще бъде свидетел на всички бързо движещи се събития от последните дни, включително телесното завръщане на Христос (стихове 29–30).

Гледната точка на частичните претеристи води до вярване в амилениализма (или постмилениализма) и е свързана с теологията на завета. Разбира се, той отхвърля диспенсационализма. Но основният му проблем е непоследователната херменевтика и алегоризирането на много библейски пророчества, които се разбират по-добре буквално. Докато частичният претеризъм е в обхвата на ортодоксалността, той не се споделя от мнозинството християни днес.

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

В какво вярват частичните претеристи? Библейски обоснован ли е частичният претеризъм?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries