settings icon
share icon
Въпрос

Какво има предвид Исус, когато казва „това поколение няма да премине“?

Отговор


Този цитат на думи на Исус се намира в Матей 24:34; Марк 13:30; и Лука 21:32. Исус казал: „Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докле не се сбъдне всичко това“. Ключът за разбиране какво има предвид Исус е контекстът; т.е. трябва да разберем стиховете, които заобикалят стих 34, но особено стиховете преди него. В Матей 24:4-31 Исус говори за бъдещи събития. Поколението на хората, живеещи, когато тези събития се случват, е поколението, за което Исус говори, че „няма да премине“ докато Той не се върне. Исус вече е казал на тези, които живеели по време на земното Му служение, че царството е било отнето от тях (Матей 21:43). Затова, е задължително да гледаме на Матей 24-25 като говорене за бъдеще време. Думата „поколение“ се отнася до хората, които ще бъдат живи в бъдещето, когато се случат събитията от Матей 24-25.

Друга възможност е Исус да е дал пророчество с „двойно изпълнение“. Нещо от пророкуваното щяло да се случи по времето на поколението, на което говорил. Някаква част от пророчеството на Исус може да се изпълнило, когато римляните разрушили Ерусалим през 70 г.н.е. Обаче, други страни от Исусовото пророчество не се случили през 70 г.н.е., напр. Матей 24:29-31. Проблемът с това виждане е, че не съответства на твърдението на Исус, че „всички тези неща“ ще се случат през „това поколение“. Следователно, най-добре е да разбираме „това поколение“ като отнасящо се до поколението, при което ще се случат събитията от последните времена.

Същественото, което Исус казва, е, че веднъж след като започнат събитията от последните времена, те ще се случат бързо. Тази представа се повтаря в много други Писания (Матей 24:22; Марк 13:20; Откровение 3:11; 22:7,12,20).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво има предвид Исус, когато казва „това поколение няма да премине“?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries