settings icon
share icon
Въпрос

Какво представлява Скръбта? Как знаем, че Скръбта ще продължи седем години?

Отговор


Скръбта е бъдещ 7-годишен период от време, когато Бог ще завърши Неговото дисциплиниране на Израел и ще доведе до край наказанието Си на невярващия свят. Църквата, съставена от всички, които са се доверили на човека и делото на Господ Исус, че ги ще спаси от наказание за греха им, няма да присъстват по време на Скръбта. Църквата ще бъде взета от земята в събитие, известно като Грабването (1 Солунци 4:13-18; 1 Коринтяни 15:51-53). Църквата е спасена от идещия гняв (1 Солунци 5:9). В цялото Писание, Скръбта се свързва с други имена като:

1) Господния ден (Исая 2:12; 13:6,9; Йоил 1:15,2:1,11,31,3:14; 1 Солунци 5:2)
2) утеснение или скръб (Второзаконие 4:30; Софоний 1:1)
3) Голямата скръб, която се отнася към по-напрегнатата втора част от 7-годишния период (Матей 24:21)
4) време или ден на утеснение (Данаил 12:1; Софоний 1:15)
5) времето на утеснението на Яков (Еремия 30:7)

Разбирането на Данаил 9:24-27 е необходимо, за да се разбере целта и времето на Скръбта. Този пасаж в Данаил говори за 70 седмици, които са били определени за „людете ти”. „Людете” на Данаил са евреите, страната Израел и това, за което Данаил 9:24 говори, е период от време, което Бог е дал: „за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже пресвятото място.” Бог заявява, че „70 седмици” ще изпълнят всички тези неща. Важно е да разберем, че когато са споменати „70 седмици”, не се говори за седмица, както ние я знаем (7 дена). Еврейската дума (heptad), преведена като седмицата в Данаил 9:24-27 означава буквално „7” и 70 седмици буквално означават 70 по седем (70 пъти по 7). Този времеви период, за който говори Бог, е наистина 70 по седем години, или 490 години. Това е потвърдено от друга част от този пасаж в Данаил. В 25 стих и 26 на Данаил е казано, че Месията ще бъде посечен „7 седмици и 62 седмици” (69 цели седмици), които започват със заповедта да се построи отново Йерусалим. С други думи, 69 по седем години (483 години) след заповедта да се построи отново Йерусалим, Месията ще бъде посечен. Библейски историци потвърждават, че са изминали 483 години от времето на заповедта да се построи Йерусалим отново до времето, когато Исус беше разпънат. Повечето християнски учени, независимо от тяхното становище за есхатологията (дял от теологията, който се занимава със свършека на света) (бъдещи неща/събития), поддържат горното разбиране за 70 седмици в Данаил.

Тъй като са изминали 483 години от времето на заповедта да се построи Йерусалим отново до времето, когато Месията беше посечен, това оставя 1 по седем година (7 години), за да се изпълнят задачите в Данаил 9:24: „за въздържането на престъплението, за довършване греховете, и за правене умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството, и да се помаже пресвятото място” Този последен 7-годишен период е известен като периода на Скръбта – той е време, когато Бог завършва наказването на Израел за греха им.

Данаил 9:27 дава няколко момента в 7-годишния период на Скръбта. Данаил 9:27 казва, „И Той ще потвърди завет с мнозина за една седмица, а в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът; и един, който запустява, ще дойде яздещ на крилото на мерзостите; и гняв ще се излее върху запустителя до определеното време.” Човекът, за когото говори този стих, е човекът, който Исус нарича „мерзостта, която докарва запустение” (Матей 24:15) и е наречен звяра в Откровение 13. Данаил 9:27 казва, че звярът ще направи договор за 1 седмица (7 години), но в средата на тази седмица (3 1/2 години от Скръбта) той ще наруши договора, слагайки край на жертвоприношенията и хлебните приноси. Откровение 13 обяснява, че звярът ще постави изображение на себе си в храма и ще изисква целия свят да му се кланя. Откровения 13:5 казва, че това ще стане за 42 месеца, което е 3 1/2 години. Тъй като Данаил 9:27 казва, че това ще стане в средата на седмицата и Откровение 13:5 казва, че звярът ще направи това за период от 42 месеца, лесно е да видим, че пълната продължителност на времето е 84 месеца или 7 години. Също вижте Данаил 7:25, където „време и времена и половина време” (време=1 година; времена=2 години; половина време=1/2 година; общо 31/2 години) също така засяга Голямата скръб, последната половина от 7-годишния период на Скръбта, когато „мерзостта, която докарва запустение” (звяра) ще бъде на власт.

За допълнителни справки за Скръбта, вижте Откровение 11:2-3, което говори за 1, 260 дена и 42 месеца и Данаил 12:11-12, което говори за 1, 290 дена и 1, 335 дена, всички те за отнасят за средата на Скръбта. Допълнителните дни в Данаил 12 може да включват времето в края за съдене на нациите (Матей 25:31-46) и време за установяването на хилядогодишното царство на Христос (Откровение 20:4-6).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представлява Скръбта? Как знаем, че Скръбта ще продължи седем години?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries