settings icon
share icon
Въпрос

Как мога да преодолея страха си от края на дните?

Отговор


Исус е казал, че последните времена ще включват някои ужасяващи събития; всъщност „Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. " (Лука 21:26). Някои хора днес са изпълнени със страх, само при мисълта какво ще се случи. Но Господ не иска да се страхуваме: „Не бой се, малко стадо, защото вашият Отец благоволи да ви даде царството. " (Лука 12:32).

Най-добрият начин да преодолеете страха от края на дните е да бъдете духовно подготвени за него. Първо и преди всичко, трябва да имате лична връзка с Исус Христос, за да имате вечен живот (Йоан 3:16; Римляни 10: 9-10). Само чрез Него можете да получите прошка за греховете и да имате вечен живот с Бог. Ако Бог е вашият Отец, а Исус е вашият Господ, всъщност няма от какво да се тревожите (Филипяни 4: 7).

Второ, всеки християнин трябва да живее живот, достоен за призванието, което имаме в Христос. Ефесяни 4: 1–3 учи: „И така, аз, затворник в Господа, ви моля да водите живот, достоен за званието, към което бяхте призовани, със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, с поносимост един към друг в любов и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа." Познаването на Христос и ходенето с Него ще водят към намаляване то на всякакъв вид страх.

Трето, на християните е обещано Божието избавление и това е обнадеждаващо. 1 Солуняни 4: 13–18:
"А не желаем, братя, да останете в неизвестност за онези, които умират, за да не скърбите както другите, които нямат надежда. Защото, ако вярваме, че Исус умря и възкръсна, така и починалите в Исус Бог ще приведе заедно с Него. Защото това ви казваме чрез Господнето слово, че ние, които останем живи до Господнето пришествие, няма да изпреварим починалите. Понеже сам Господ ще слезе от небето с повелителен вик, при глас на архангел и при Божия тръба; и мъртвите в Христос ще възкръснат по-напред; после ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха; и така ще бъдем винаги с Господа. И така, насърчавайте се един друг с тези думи."
Далеч от това да се страхуваме от бъдещето, ние трябва да го очакваме с радост. Тези, които са в Христос, ще бъдат „грабнати" , за да се срещнат с Него, а ние „ще бъдем с Господа завинаги".

Освен това Писанието казва, че не е нужно да се страхуваме от присъдния ден: „ В това се усъвършенства любовта в нас, че имаме дръзновение в съдния ден, защото както е Той, така сме и ние в този свят.В любовта няма страх, а съвършената любов пропъжда страха; защото страхът предполага наказание и който се страхува, не е стигнал до съвършенство в любовта." (1 Йоан 4: 17–18).

Тези, които не познават Христос, нямат обещание за мир за в бъдеще. За невярващите съществува истинска загриженост, защото те не са уредили въпроса къде ще прекарат вечността. Невярващите няма да бъдат взети при грабването и ще изпитат скръбта; те наистина имат от какво да се страхуват. Вярващите не се страхуват от края на дните. Вместо това се стремим да живеем живот, достоен за нашето призвание, да очакваме завръщането на Исус и да почиваме в знанието, че нашето време е в Неговите ръце (Псалм 31:15).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Как мога да преодолея страха си от края на дните?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries