settings icon
share icon
Въпрос

Ще има ли втори шанс за спасение след Грабването?

Отговор


Някои тълкуватели на Библията вярват, че няма да има абсолютно никакъв шанс за спасение след Грабването. Обаче, няма място в Библията, което да казва това или дори да го загатва. Ще има много хора, които ще дойдат при Христос по време на Скръбта. 144 000 еврейски свидетели (Откровение 7:4) са вярващи евреи. Ако никой не може да дойде при Христос по време на Скръбта, тогава защо обезглавяват хора заради вярата им (Откровение 20:4)? Няма пасаж в Писанието, който да оспорва възможността на хората да бъдат спасени след Грабването. Много пасажи показват обратното.

Друго виждане е това, че онези, които чуят благовестието и го отхвърлят преди Грабването, не могат да бъдат спасени. Тогава онези, спасени през Скръбта, са тези, които никога не са чували благовестието преди Грабването. „Доказателственият текст“ за това гледище е 2 Солунци 2:9-11, който казва, че Антихристът ще направи чудеса, за да измами „онези, които погиват“, и че Самият Бог ще „им изпрати заблуда“, за да затвърди неверието им. Дадената причина е, че „те не приеха любовта на истината, за да се спасят“ (стих 10). Да приемем, че онези, които са със затвърдени сърца към благовестието преди Грабването, вероятно ще си останат такива. И Антихристът ще измами мнозина. Но „онези, които не приеха любовта на истината“, не се отнася непременно за хора, които са чули благовестието преди Грабването. Това може да бъде всеки, който изцяло отхвърля Божието спесение, по всяко време. Затова няма ясно библейско доказателство за подкрепа на това виждане.

Откровение 6:9-11 говори за онези, убити мъченически по време на Скръбта „за Божието слово и за свидетелството, което държаха“. Тези мъченици правилно ще тълкуват това, което виждат по време на Скръбта, и самите те ще повярват на благовестието и ще призоват другите да се покаят и да повярват също. Антихристът и неговите последователи няма да търпят тяхното благовестване и ще ги убият. Всички тези мъченици са хора, които са били живи преди Грабването, но които не са били вярващи допреди това. Следователно, трябва да има възможност за идване при Христос с вяра след Грабването.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Ще има ли втори шанс за спасение след Грабването?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries