settings icon
share icon
Въпрос

Какво е несвята троица в последните времена?

Отговор


Честа тактика на Сатана е да имитира или фалшифицира Божиите неща, за да се покаже като Бог. Това, което обикновено се нарича „несвята троица", описано в Откровение 12 и 13, е отличен пример. Светата Троица се състои от Бог Отец, Сина (Исус Христос) и Светия Дух. Несвятата троица се състои от Сатана, Антихриста и Лъжепророка. Докато Светата Троица се характеризира с безкрайна истина, любов и доброта, несвятата троица изобразява диаметрално противоположните черти — измама, омраза и неподправено зло.

Откровение 12 и 13 съдържа пророчески пасажи, които описват някои от основните събития и фигури, участващи през втората половина на седемгодишната скръб. Сатана е описан в Откровение 12: 3 като „И друго знамение се яви на небето и, ето, голям огненочервен змей, който имаше седем глави и десет рога и на главите му седем корони. ". Червеният цвят показва неговата порочна и убийствена личност. Седемте глави символизират седем зли царства, които Сатана е използвал през историята в опит да попречи на Божия план да напредне. Пет от царствата вече са дошли и са си отишли по времето, когато Йоан пише пророчеството — Египет, Асирия, Вавилон, Мидо-Персия и Гърция. Едно царство е било на власт по времето на Йоан — Рим. И окончателното царство ще бъде това на Антихриста. Седемте корони представляват универсална власт, а десет рога представляват десетичното разделение на царството на Антихриста, както е посочено и в съня на Навуходоносор с изображението на десетте пръста (Даниил 2: 41–43) и десетте рога на „ужасяващия "Звяр в Даниил 7: 7, 24.

Откровение 12 показва много важни факти за Сатана, освен неговата драконоподобна природа. Първо, преносното описание на „една трета от звездите", която е пометена от небето, показва, че една трета от ангелите са били изхвърлени от небето по време на бунта на Сатана (Откровение 12: 4; срв. Исая 14: 12–14 и Езекиил 28: 12–18). В момент, по време на скръбта, архангел Михаил и множество святи ангели водят битка със Сатана и неговите демони в небесните царства и Сатана е е изхвърлен завинаги от небето (Откровение 12: 7–9). В опита си да предотврати изпълнението на Божието намерение, Сатана отново ще се опита да унищожи евреите, но Бог ще защити свръхестествено остaналите от тях някъде извън Израел през последните 42 месеца (три години и половина) от скръбта (Откровение 12 : 6, 13–17; Матей 24: 15–21).

Вторият член на несвятата троица е Звярът — или Антихрист — описан в Откровение 13 и Данаил 7. Във видението на Йоан, звярът излиза от морето, което Библията обикновено използва по отношение на езическите народи. Той е описан като притежаващ седем глави и десет рога — точно като змея, което показва връзката му със Сатана. Десетте рога представляват десетте места на световното правителство, които ще осигурят власт на Антихриста (вж. Даниил 7: 7, 24). Това едносветско правителство ще бъде богохулно, кръвожадно, жадно за власт извращение на идващото царство на Христос.

Откровение 13: 3, 12 и 14 показват, че Антихристът ще бъде смъртно ранен по средата на голямата скръб, но Сатана по чудо ще излекува раната си. След това измамно чудо светът ще бъде напълно очарован от Антихриста и ще се покланя както на него, така и на Сатана (Откровение 13: 4-5). Антихристът ще се осмели и, елиминирайки всякакво преструване, че е мирен владетел, той ще наруши договора си с евреите, открито ще похули Бог, ще атакува светиите и ще оскверни възстановения еврейски храм (Даниил 9:27; Откровение 13: 4–7; Матей 24:15).

Последният образ на нечестивата троица е Лъжепророкът, описан в Откровение 13: 11–18. Този втори звяр излиза от земята, а не от морето, което вероятно показва, че той ще бъде отстъпник евреин от Израел. Йоан го вижда като агне с рога и глас на дракон (стих 11). Въпреки че ще се представи като кротък, мек и добронамерен човек, рогата показват неговата сила. И речта му е на дявола. Лъжливият пророк ще говори убедително и измамно, за да отклони хората от Бога и да насърчава поклонението на Антихриста и Сатаната (Откровение 13: 11–12). Лъжливият пророк ще бъде способен да създава велики знамения и чудеса, включително да призове огън от небето (Откровение 13:13). Той ще издигне образ на Антихриста, ще даде живот на образа и ще поиска поклонение на образа от всички хора (Откровение 13: 14–15). Образът на звяра, упълномощен от Лъжливия пророк, ще „И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори; също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. " (стих 15).

Лъжливият пророк също ще принуди всеки човек да получи някакъв знак, за да покаже предаността си към Антихриста. Тези, които получат печата, ще признаят Антихриста като бог и ще се подчинят на дневния ред на Антихриста. Поставянето на знака ще бъде изискване за участие в търговията и в световната икономика. Писанието казва, че който получаи белега на звяра, това ще го изпрати на вечна смърт (Откровение 14: 9-10). Светците на скръбта ще откажат печата и в резултат на това ще бъдат преследвани.

Сатана е анти-Бог, Звярът е анти-Христос, а Лъжепророкът е анти-Духът. Тази несвята троица ще преследва вярващите и ще измами много други. Но Божието царство ще надделее. Даниил 7: 21–22 гласи: „Гледах същия рог, като воюваше със светиите и превъзмогваше над тях,

докато дойде Старият по дни и бе извършен съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. "

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво е несвята троица в последните времена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries