settings icon
share icon
Въпрос

Кои са силните и слабите страни на мидтрибулационното гледище за грабването (мидтрибулационизъм)?

Отговор


Като говорим есхатологично е важно да помним, че почти всички християни са съгласни за три неща: 1) ще има бъдеще време на такава Скръб, каквато светът никога не е виждал; 2) Второто Пришествие на Исус Христос и 3) преминаване от смъртност към безсмъртие на вярващите, всеизвестно като Грабването (Йоан 14:1-3; 1 Коринтяни 15:51-52; 1 Солунци 4:16-17). Въпросът е кога настъпва грабването по отношение на Скръбта и Второто Пришествие? Трите основни теории относно определянето на грабването са претрибулационизъм (вярването, че Грабването ще настъпи преди да започне Скръбта), мидтрибулационизъм (вярването, че Грабването ще настъпи по средата на Скръбта) и посттрибулационизъм (вярването, че Грабването ще настъпи в края на Скръбта). Тази статия се занимава по-специално с мидтрибулационното виждане.

Мидтрибулационизмът учи, че Грабването се случва по средата на Скръбта. По това време звучи седмата тръба (Откровение 11:15), църквата ще срещне Христос във въздуха и после на земята ще се изсипят чашите на осъждението (Откровение 15–16) по време, известно като Голямата Скръб. С други думи, Грабването и Христовото Второ Пришествие, (за да установи Своето царство), са разделени от период от три и половина години. Според това гледище църквата преминава през първата половина на Скръбта, но й е спестено най-лошото от Скръбта, което се случва през последните три и половина години. Много близко до мидтрибулационизма е вярването в грабване „преди гнева“, т.е. вярване, че църквата е взета на небето преди да дойде „великият ден на….гнева“ (Откровение 6:17).

В подкрепа на своето виждане мидтрибулационистите посочват хронологията, дадена в 2 Солунци 2:1-3. Поредността на събитията е както следва: 1) вероотстъпничество; 2) появата на Антихриста и 3) Денят на Христос. Мидтрибулационното гледище учи, че Антихристът няма да се появи решително до „мерзостта, която докарва запустението“ (Матей 24:15), която настъпва по средата на Скръбта (Даниил 9:27). Също мидтрибулационистите тълкуват „Деня на Христос“ като Грабването; следователно църквата няма да бъде взета на небето докато Антихрисът не се прояви.

Друго основополагащо учение на мидтрибулационизма е, че тръбата в 1 Коринтяни 15:52 е същата тръба, спомената в Откровение 11:15. Тръбата в Откровение 11 е последната в поредица от тръби; следователно има смисъл това да е „последната тръба“ в 1 Коринтяни 15. Тази логика, обаче, пропада с оглед на целите на тръбите. Тръбата, която звучи при Грабването, е „викът на Божията тръба“ (1 Солунци 4:16), но тръбата в Откровение 11 е предвестник на наказание. Едната тръба е зов на милост към Божиите избраници; другата е произнасяне на осъждане на грешниците. Нещо повече, седмата тръба в Откровение не е „последната“ тръба хрононологически – Матей 24:31 говори за по-късна тръба, която прозвучава при започването на Христовото царство.

1 Солунци 5:9 казва, че църквата не е определена „за гняв, но да получи спасение“. Това излежда показва, че вярващите няма да изпитат Скръбта. Обаче, мидтрибулационизмът тълкува „гнева“ като отнасящ се само до втората половина от Скръбта – по-специално, чашите на осъждението. Ограничаването на думата по такъв начин изглежда неоправдано. Със сигурност ужасните наказания, съдържащи се в печатите и тръбите – включващи глад, отровени реки, затъмнена луна, кръвопролития, земетресения и изтезания – могат също да бъдат счетени за Божия гняв.

Мидтрибулационизмът поставя Грабването в Откровение 11, преди началото на „голямата скръб“. Има два проблема с това разполагане в хронологията на Откровение. Първо, единственото срещане на термина „голяма скръб“ в цялата книга Откровение е в 7:14. Второ, единственото споменаване на „големия ден на гнева“ е в Откровение 6:17. И двете посочвания идват твърде рано за мидтрибулационно Грабване.

И една последна слабост на мидтрибулационното виждане се споделя от другите две теории, а именно, Библията не дава изрична времева линия относно бъдещите събития. Писанието не учи ясно едно гледище пред друго и ето защо имаме различни мнения за последните времена и разнообразие как би трябвало да се съгласуват свързаните пророчества.
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Кои са силните и слабите страни на мидтрибулационното гледище за грабването (мидтрибулационизъм)?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries