settings icon
share icon
Въпрос

Изпълнени ли са някои аспекти на пророчеството за последните времена?

Отговор


Откровение 4:1 въвежда част от Библията, която описва в подробности „това, което трябва да стане след това“. Това, което следва, са пророчествата за „последните времена“. Все още не сме стигнали скръбта, откровението на Антихриста или други събития от „последните времена“. Наблюдаваното е „подготовка“ за тези събития.

Исус е казал, че последните дни ще бъдат предшествани от няколко неща: много лъжехристи ще дойдат, които ще мамят мнозина; „ще чуем за войни и за военни слухове“; и ще има нарастване на „глад, епидемии и трусове на разни места. Но всичко това ще бъде само начало на страдания.“ (Матей 24:5-8). Днешните новини са пълни с лъжливи религии, войни и природни бедствия. Знаем, че събитията от периода на скръбта ще включват всичко, което Исус е предсказал (Откровение 6:1-8); настоящите събития изглеждат като усилена подготовка за по-големите следващи беди.

Павел предупреждавал, че последните дни ще донесат забележимо увеличаване на лъжеученията. „А Духът изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бясовски учения“ (1 Тимотей 4:1). Последните дни са описани като „усилни времена“ поради нарастващия зъл човешки характер и заради хората, които активно се „противят на истината“ (2 Тимотей 3:1-9; също вижте 2 Солунци 2:3). Списъкът от характеристики, които ще притежават хората в последните дни – себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече обичащи удоволствията, отколкото Бог, имащи вид на благочестие, но отрекли се от силата му - (2 Тимотей 3:1-2) изглежда точно пасва на нашата модерна епоха.

Може ли да има съмнение, че пророчествата за вероотстъпничеството се изпълняват? Нашият свят от 21 век е прегърнал моралния релативизъм, философия, която покварява дори църквата. Например много деноминации изпитват трудности при определянето на брака като съюз между един мъж и една жена и мнозина религиозни водачи днес открито подкрепят хомосексуализма. Библията е станала подчинена на търсенето от съвременната църква на по-привлекателна „истина“. Това са наистина духовно „усилни времена“.

Образуването на Европейския съюз и фактът, че имаме отново обединена Германия, е много интересен в светлината на библейскато пророчество. „Десетте пръста на краката“ в Даниил 2:42 и зверовете с десетте рога в Даниил 7:20 и Откровение 13:1 са препратки към „възродената“ Римска империя, която ще има власт докато се завърне Христос. Въпреки, че точната политическа структура трябва още да се формира, парчетата изглежда се напасват.

През 1948 г. Израел бил признат за независима държава и това също има последици за изучаващите Писанието. Бог обещал на Аврам, че поколението му ще има Ханаан като „вечно притежание“ (Битие 17:8), и Езекил пророкувал физическо и духовно възкръсване на Израил (Езекил 37). Съществуването на Израил като народ със своя собствена земя е важно в светлината на пророчеството за последните времена поради важността на Израил в есхатологията (Даниил 10:14; 11:41; Откровение 11:8).

Въпреки че няма библейско доказателство, че нещата, споменати по-горе, са изпълнението на конкретни пророчества за последните времена, можем да видим колко много от тези събития са подобни на описваното от Библията. Във всеки случай ние трябва да наблюдаваме тези знаци, защото Исус ни е казал, че Господният ден – Неговото връщане за Неговите хора – ще настъпи като крадец в нощта (2 Петрово 3:10), неочаквано и необявено. „Но бдете всякога, и молете се, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане, и да стоите пред Човешкия Син“ (Лука 21:36).
EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Изпълнени ли са някои аспекти на пророчеството за последните времена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries