settings icon
share icon
Въпрос

Какво представляват светиите на Голямата скръб?

Отговор


Светиите на Голямата скръб са просто светии, живеещи по време на скръбта. Ние вярваме, че църквата ще бъде грабната преди скръбта, но Библията показва, че голям брой хора по време на скръбта ще повярват в Исус Христос. В своето видение , Йоан вижда огромен брой от тези светии, които са били мъченически пострадали от Антихриста: „След това видях, и ето, голямо множество, което никой на можеше да изброи, от всеки народ и от всички племена и езици, стоящи пред престола и пред Агнеца, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си, "(Откровение 7: 9). Когато Йоан пита кои са, му се казва: „Аз му отговорих: Господине, ти знаеш. А той ми каза: Това са онези, които излизат от голямата скръб; и са опрали дрехите си и са ги избелили в кръвта на Агнеца. "(стих 14).

Голямата скръб ще бъде време на големи неприятности за нечестивите поради Божиите осъждания. Това също ще бъде време за голямо преследване на вярващите — или светиите – осъществявано от Антихриста (Откровение 13: 7). Даниил видял антихриста „да води война срещу светиите и да ги побеждава" (Даниил 7:21). Разбира се, вечното спасение на светиите е сигурно: Даниил също видял, че „докато дойде Старият по дни и бе извършен съд за светиите на Всевишния, и настана времето, когато светиите завладяха царството. " (Даниил 7:22; вж. Откровение 14: 12–13).

Светиите на Голямата скръб ще чуят Евангелието от няколко възможни източника. Първият е Библията; в света ще останат много копия на Библията и когато Божиите присъди започнат да се изпълняват, много хора вероятно ще реагират, като намерят Библия, за да видят дали се изпълняват пророчествата. Много от светиите също ще са чули Евангелието от двамата свидетели (Откровение 11: 1–13). Библията казва, че тези двама души „ще пророкуват 1260 дни [три години и половина]" (стих 3) и ще правят големи чудеса (стих 6). След което и 144 000 еврейски мисионери, които са изкупени и запечатани от Бог по време на скръбта (Откровение 7: 1–8). Веднага след описанието на тяхното запечатване в Откровение 7 четем за множеството светии, които са спасени от всички краища на света (стихове 9–17).

Светиите ще служат на своя Господ Исус Христос по време на отчайващата обстановка. Верни до края, много от тези вярващи ще умрат за вярата си. Но в смъртта си те побеждават; „А те го победиха чрез кръвта на Агнеца и чрез словото на своето свидетелство; защото не обичаха живота си дотолкова, че да бягат от смърт. "(Откровение 12:11). И Бог ще ги възнагради:" Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и Седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги порази слънцето, нито някой пек; защото Агнецът, Който е посред престола, ще им бъде пастир и ще ги изведе при извори с течащи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им."(Откровение 7: 15–17).

Ние възхваляваме Господа, че големият ден на беда ще бъде и велик ден на благодатта. Дори когато Бог изпълнява справедливото Си наказание в невярващия свят, Той ще възстанови Израел във вярата и ще раздаде благодат на всички вярващи, както евреи, така и езичници. Бог винаги се е занимавал със спасяването на хората и това спасение все още ще бъде налице по време на скръбта. Не чакайте обаче дотогава; приемете Исус сега (Йоан 1:12).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Какво представляват светиите на Голямата скръб?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries