settings icon
share icon
Въпрос

Може ли конспирация, включваща демони, представящи се за извънземни, да бъде голямата измама в последните времена?

Отговор


Знаем, че събитията около крайните времена, както е описано в Библията, ще включват мощна измама (Матей 24:24). Напоследък нараства интересът към теорията, че тази измама ще включва извънземни същества от друга планета. Колкото и странно да изглежда, тази теория е напълно правдоподобна от християнска гледна точка. Въпреки че Библията не говори за това дали съществуват извънземни или не — няма тяхно присъствие в разказа за сътворението в Битие, и не се споменават на други места, но Библията ни казва за посетители от друг свят — духовния свят.

От самото начало са наблюдавани и регистрирани случаи на демони (паднали ангели), посещаващи земята. От срещата на Ева със Сатана знаем, че демоните наблюдават (и преправят) напредъка на човечеството. Те искат да бъдат включени, с цел да отдалечат човечеството от поклонението му на Бог и вместо това да насочат вниманието на човечеството към тях. Друг забележителен случай на тяхното взаимодействие с нас се намира в Битие 6: 4 с пристигането на „Божиите синове". Разказът от Битие гласи, че тези могъщи същества са имали полов акт с жени и са създали супер раса от същества, известни като Нефимимите. Това звучи като научна фантастика, но се намира точно там в Библията. Има поразителни прилики между този разказ и разказите на други древни култури. Например в писанията на древните шумери (които първи създават писменост) се споменава присъствието на „анунаките", които са божества, дошли от небето, за да живеят на земята с хора. Също така е интересно да се отбележи, че боговете на шумерите често идвали при тях под формата на змии.

Тези разкази, наблюдавани заедно с удивителните неща, създадени от древния човек, дават възможност да се теоретизира, че демоните под формата на същества от друг свят са дошли на земята, носейки невероятна мъдрост и знания на хората и „сродявайки се" с човешките дъщери са се опитвали да отдалечат хората от Бог. Вече виждаме от опита на Ева със змията, че демоните ще използват превъзходната мъдрост като изкушение, за да заблудят човека, защото той е много податлив на това.

Могат ли крайните времена да включват подобна извънземна измама? Библията не се занимава директно с проблема, но със сигурност звучи правдоподобно поради различни причини. Първо, Библията ни казва, че светът ще се обедини под силата на Антихриста. За да се постигне споразумение между всички световни религии, би имало смисъл „обединителят" да идва от изцяло "новo начало" — извънземно начало. Трудно е да си представим една религия да стане глава на всички останали, освен ако новите, неземни знания са източник на привлекателност и сила на новата „религия". Това би било в съответствие с минали опити за измама и би било много ефективен начин за измама на голям брой хора.

Второ, тази измама може да даде отговор на проблема за произхода на земята. Научната теория, че еволюцията е спонтанно генерирана, все още няма отговор на въпроса за началото на живота. Има и доказателства за „голям взрив", но това все още не обяснява какво е причинило големия взрив. Ако извънземни същества пристигнат и ни дадат извънземно обяснение за живота на земята, произхода на световните религии и дори произхода на нашата планета, това би било много убедително.

Въпреки това не бива да се страхуваме. Господ е казал, че няма да ни остави или да ни изостави и че ще ни защити (3 Царе 8:57; Матей 10:31; Исая 41:10). Демоните / ангелите не са всемогъщи, нито са вездесъщи. Исус каза, че в последните времена Неговото явяване ще бъде като мълнията — лесно видима за всички. Той каза да бъдем предпазливи към всеки, който казва „Аз съм Христос", или към всяка група, която казва „Той е там" или „Той е тук" (Матей 24: 23-24). Той каза, че лешоядите се събират около мъртво тяло, което означава, че ако видите група хора, които се събират около някой, който твърди, че е Христос, този човек е смърт и лъжепророк.

Трябва да се пазим от всеки човек или същество, което прави знамения и чудеса без библейска обосновка или подчинение на Господ Исус, от всеки, който предоставя начин за обединяване на световните религии или правителства (Откровение 13: 5-8), от всяко същество което насърчава неестествените сексуални връзки (Битие 6: 4; Юда 1: 6-7) и, разбира се, от всеки човек, който отрича, че Исус е Бог (2 Йоан 1: 7). Освен това, всеки, който се представя за „заместител" на Исус, който Го представя като „бог, но не и Бог" или който твърди, че Христос е бил просто добър учител, просто човек, или дори свръхчовек или извънземно същество, е измамник.

И накрая, ако демоните, проявяващи се като извънземни, са част от последните времена, трябва да помним, че и те са създадени същества, подвластни на суверенния Бог и в крайна сметка отговарящи пред Него. Независимо дали са в извънземна форма или не, описанията на демоните в Откровение са плашещи (Откровение 9: 1-12), но не бива да се страхуваме от тези, които могат да убият тялото, а само от Онзи, който може да убие тялото и душата в ада ( Матей 10:28). Без значение какво се случва с нас на земята, ние трябва да вярваме, че Господ е Спасителят, Изкупителят и Покровителят на душите на онези, които се доверяват на Него (Псалм 9:10; 22: 5).

EnglishВърнете се обратно на основната българска страница

Може ли конспирация, включваща демони, представящи се за извънземни, да бъде голямата измама в последните времена?
Споделете тази страница: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries